in

Homeopaten: ”Unga kvinnor söker sig till oss för underlivsbesvär”

Illustration: vector created by katemangostar

Allt fler unga kvinnor söker sig till alternativ och komplementär vård, menar utövarna. Samtidigt ser de risker med den ökade populariteten.

– Det finns tyvärr mindre seriösa aktörer som också vill vara med och synas nu, säger Arne Hamberg, zonterpaeut och ledamot i Skandinaviska förbundet komplementärmedicin, SFKM. Mer

För fem år sedan startade Carita Bramstedt tillsammans med två kollegor mottagningen Homeopatiakuten i Stockholm. Idén var att kunna erbjuda snabb hjälp vid akuta besvär som urinvägsinfektion, influensa och hosta. Sedan starten har de sett en konstant uppgång i efterfrågan och många som aldrig tidigare har provat homeopati har sökt sig till dem för såväl aktua som kroniska besvär.  

– Vi har noterat att unga kvinnor söker sig till oss för underlivsbesvär, stress och depressioner, säger Carita Bramstedt.

Läs också: ”Unga kvinnor glöms bort i sjukvården – problemet är akut”

Carita Bramstedt säger att de på mottagningen kan behandla två individer med samma sjukdom, exempelvis urinvägsinfektion, helt olika baserat på hur smärtan känns och vad som framkommer i samtalen med patienten.

– Vi försöker alltid se orsaken till problemen och hitta en individuell behandling.

Finns det några risker med alternativ medicin?

– Jag kan bara tala för vår klinik, och här har alla som jobbar en gedigen utbildning i homeopati och i grundmedicin. Om vi har patienter som vi anser behöver söka sig till vårdcentral så säger vi det till dem, och uppmanar dem att gå dit. Vi vill samverka med sjukvården, inte motsätta oss den.

Det finns tyvärr mindre seriösa aktörer”

Skandinaviska förbundet komplementärmedicin, SFKM, ser precis som Carita Bramstedt beskriver det, en ökning av användningen av alternativ vård. Arne Hamberg är zonterpaeut och ledamot i SKFM, som idag har cirka 1000 medlemmar som alla på något sätt sysslar med det som kallas KAM (komplementär och alternativ medicin). Enligt honom ser förbundet ett ökat intresse och ett ökat förtroende för alternativa behandlingsmetoder hos allmänheten. Och de som söker alternativ vård är människor från alla yrken och nästan alla samhällsklasser, enligt Arne Hamberg.

– Internet har öppnat upp ett enormt informationsflöde som självklart gynnar oss. Förut styrdes det mesta av etablerade medier som mest var intresserad av att förlöjliga alternativmedicinen, säger Arne Hamberg, och tillägger att det dock finns baksidor med den ökade populariteten.

– Det finns tyvärr mindre seriösa aktörer som också vill vara med och synas nu.

Läs också: Unga kvinnor berättar: därför väljer vi alternativ vård

Arne Hamberg tror att bristande förtroende för den traditionella vården kan vara en förklaring till att SKFMs medlemmar ser en ökning av patienter, men den kanske viktigaste faktorn är förmågan att se och höra patienter.

– De flesta som jobbar i vårt skrå har en enorm passion för att hitta lösningar för våra klienter. Och många av dem har ju själv fått hjälp den vägen, och har erfarenhet av att må dåligt. Det inger såklart förtroende hos patienten.

När det gäller gruppen unga kvinnor blir lyhördheten en extra viktig faktor, menar Arne Hamberg.

– Unga kvinnor är nog den grupp som ökar mest hos oss. De känner sig inte lyssnad på inom vården och blir oftast bara rekommenderade dämpning av olika slag. Vi är ju mer fokuserad på att lyfta och lösa problem istället för att dämpa.

Läs också: Malin har livmoderhalscancer – har avböjt traditionell vård

Tre övergripande risker med alternativ medicin

2017 fick Kjell Asplund i uppdrag av regeringen att leda KAM-utredningen (om alternativ och komplementär medicin) och komma med förslag för att öka patientsäkerheten inom denna sektorn. Bland annat kom utredningen med förslag om att skapa en särskild flik på 1177 Vårdguiden där Socialstyrelsen kan lämna information om alternativ och komplementär vård, så att all information inte kommer direkt från alternativmedicinarna själva.

Läs också: Läkarnas larm om alternativa behandlingar – fler kommer dö

Enligt särskild utredare Kjell Asplund finns det främst tre övergripande risker med alternativ och komplementär behandling: att man struntar i verksam behandling från sjukvården, örtmedicinering och psykoterapi:

  • Örtmediciner kan dels ha biverkningar i sig och dels ge biverkningar när de används tillsammans med vanliga läkemedel.
  • Det finns en risk att man hoppa över en verksam behandling i hälso- och sjukvården av en allvarlig sjukdom för att söka sig till alternativ behandling.
  • Den tredje handlar om psykoterapier. Det handlar om behandlingar som kan göra mer skada än nytta om de bedrivs oskickligt, till exempel sorgeterapier där man kan förlänga sorgen istället för att lindra den.

Text av: Johanna Rapp, Aftonbladet och Irena Pozar, VeckoRevyn.

Bli vår Patreon!

Hjälp oss göra fler viktiga granskningar för unga kvinnor! Läs mer här.