in

10 procent utsatta för övergrepp i den svenska förlossningsvården

förlossning
Bildkälla: Zach Lucero /Unsplash

VECKOREVYN GRANSKAR. Hur är det att bli tryckt, klämd och känd på trots att man säger nej? När man dessutom ska känna sig trygg nog att föda ett barn? Tio procent av alla IVO-anmälningar från de senaste åren vittnar om att kvinnor blivit utsatta för övergrepp inom den svenska förlossningsvården. Här är berättelsen om en av dem. Mer

I en remiss till psykiatrin går att läsa att Majda, som egentligen heter något annat, utvecklat kraftig ångest efter ett sjukvårdstrauma 2017. Att hon blivit felbehandlad i samband med en förlossning och att det har gett henne ökad ångest med panikattacker, andnöd och känslor av paranoia. Att hon numera har koncentrationssvårigheter, dåligt minne och att hon har svårt att söka vård eftersom hon tror att hon ska bli felbehandlad igen. Vad var det egentligen som hände?

Att hög arbetsbelastning, stressade barnmorskor och platsbrist skapar dåliga förlossningsupplevelser runt om i landet är vid det här laget ingen nyhet. VeckoRevyns granskning, som görs i samarbete med PodMe, visar att 44 barn dött i onödan inom den svenska förlossningsvården de senaste åren, att hälften av alla förlossningsskador på mammor hade kunnat undvikas, och att stress hos barnmorskor är en anledning till att det ser ut som det gör. Men när vi går igenom samtliga förlossningsrelaterade IVO-anmälningar som gjorts mellan den 1 januari 2018 och den sista augusti 2021 framträder en bild av något som det inte pratas lika mycket om – förlossningar som känns som rena övergrepp.

Bland 287 anmälningar handlar 32 stycken om kvinnor som blivit utsatta för undersökningar, behandlingar och annat utan samtycke. 26 kvinnor beskriver att de upplevt ingreppen som rena övergrepp. Bilden bekräftas av den enkät som VeckoRevyn låtit göra i samband med den här granskningen, och som runt 500 personer har svarat på. Flera säger sig ha blivit utsatta för övergrepp inom den svenska förlossningsvården. Det rör sig om fall där kvinnor blivit vaginalt undersökta mot sin vilja och medan de sovit. Kvinnor som tvingats till sugklocka, blivit sydda utan bedövning, hållits fast eller fått livmodertappen bortträngd samtidigt som de protesterat eller skrikit att de inte vill.

förlossning 1
Bildkälla: Solen Feyissa /Unsplash

Övergrepp under förlossningar, eller obstetriskt våld som det också kallas, är något som allt mer börjar komma upp till ytan. En studie från januari 2022, som gjorts på kvinnor runt om i Europa, visar att sju procent av de som fött barn i Sverige upplevt fysiskt, psykiskt eller verbalt övergrepp under förlossningen. Dessutom uppger en tredjedel av de svenska kvinnorna som fött barn med hjälp av sugklocka att de inte gett sitt samtycke till det.

Majda: ”Jag blev utsatt för ett övergrepp under min förlossning”

Inför Majdas andra förlossning är hon tydlig med hur viktigt det är för henne med smärtlindring och att hon vill undvika forcerad utdrivning, hon vill alltså inte att barnmorskan ska trycka på hennes mage för att få ut bebisen. Allt flaggas i hennes journal. Men väl inne på förlossningen uteblir hjälpen. Det går flera timmar utan att hon får smärtlindring, och Majda och hennes man lämnas ensamma på rummet under långa perioder. När en barnmorska väl kommer in har smärttåget gått för längesen.

– Sen undrar jag om inte den allmänna otryggheten, att du inte har någon som har koll på dig, också ökar smärtupplevelsen. Att man känner sig så utelämnad och otrygg och att det faktiskt inte är någon som bryr sig. Jag grät för att jag kände mig så jävla sviken, övergiven och utelämnad.

förlossning2
Bildkälla: Liv Bruce /Unsplash

Men snart ska vårdpersonal ansluta till rummet. Två barnmorskor och en sjuksköterska befinner sig inne hos Majda och hennes man när krystarbetet pågått ett tag. Det som händer nu ska sätta spår i henne under en lång tid framöver, men det går på bara några sekunder. Den ena barnmorskan ber de andra att hålla fast Majda och sedan trycker hon hela armbågen ner i hennes mage. Majda skriker att barnmorskan ska ta bort armen, men hon tar inte bort den. Istället fortsätter barnmorskan trycka med det grepp som kallas yttre press, och Majdas dotter flyger ut ur henne.

– Och det var ju inte jag som krystade ut henne utan hon blev med våld uttryckt ur min kropp.

Patientlagen är klar och tydlig: som födande ska du få känna dig delaktig i din vård och din integritet ska respekteras. Det betyder bland annat att ingen behandling får ges utan ditt samtycke, och dessutom får du när som helst ändra dig. Om det handlar om akuta fall, där ditt eller bebisens liv svävar i fara, får sjukvården ge den behandling som krävs.

– Det är klart som fan att det okej om barnets liv hänger på det, det skulle väl vem som helst tycka. Men när det inte finns någon indikation på att barnet mår dåligt, då ser jag liksom ingen anledning till varför man gör det och varför man inte informerar om det, utan det är antagligen så att hon bara velat få den här förlossningen avslutad så fort som möjligt, säger Majda.

Enligt verksamhetschefen på förlossningskliniken användes yttre press för att bebisen hade låg puls i magen, men det är ingenting som framgår av Majdas journal. I det tredje och sista avsnittet av Förlossningskrisen, en granskande podcast som görs i samarbete med PodMe, får du höra hennes berättelse.

Barnmorskan: ”Vi måste kunna utgå från vad kvinnan vill”

I flera av de anmälningar som rör övergrepp svarar IVO att de inte utreder bemötande. När vi kontaktar IVO säger de att det sedan 1 januari 2018 i första hand är vårdgivaren som ska ta emot och besvara klagomål som rör vårdpersonalens bemötande. Det är alltså till sjukhuset du ska vända dig om du känner dig dåligt bemött av vården.

Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot på Vårdförbundet, tror att en förklaring till att siffrorna ser ut som de gör finns i att vården inte är tillräckligt personcentrerad. Att det gör att föderskor inte känner sig tillräckligt delaktiga, som att de inte blir lyssnade på eller att de inte är med och fattar besluten.

– Självklart så finns det medicinska perspektiv ibland. Men i grunden så måste vi ändå kunna utgå ifrån vad kvinnan vill och vad hon känner, och vi måste ha tid att lyssna.

LÄS MER:

Unik kartläggning: så många mammor och barn far illa i den svenska förlossningsvården

Förlossningskrisen: Toves bebis dog – ”De lyssnar inte på oss”

Förlossningskrisen: hälften av anmälda förlossningsskador hade kunnat förebyggas

Bli vår Patreon!

Hjälp oss göra fler viktiga granskningar för unga kvinnor! Läs mer här.