in

Lena Hallengren om förlossningsvården: ”Upprörande när regioner lägger pengar på hög”  

lena
Bildkälla: Unsplash och Kristian Pohl/Regeringskansliet

VECKOREVYN GRANSKAR. De senaste åren har 83 barn dött under förlossningar i Sverige – hälften av dessa barn hade inte behövt dö. VeckoRevyn har gått igenom samtliga förlossningsrelaterade IVO-anmälningar mellan 2018 och 2021, och de visar på stora brister inom svensk förlossningsvård.

– Jag kan inte svara för enskilda fall, men det är självklart helt fruktansvärt om det skett dödsfall som hade kunnat undvikas, säger socialminister Lena Hallengren efter att ha tagit del av VeckoRevyns granskning. Mer

Under arbetet med Förlossningskrisen, en granskande podcast i tre delar, har VeckoRevyn gått igenom samtliga förlossningsrelaterade IVO-anmälningar mellan 1 januari 2018 och sista augusti 2021. Siffrorna visar på stora brister inom svensk förlossningsvård. Totalt rör det sig om nära 300 anmälningar varav häften handlar om dödsfall och skador som hade kunnat undvikas, enligt IVO eller sjukhusen själva. Kvinnor skadas, bebisar dör och vårdpersonal utsätts för pressade situationer vilket påverkar utfallet. Granskningen visar att stress, och i vissa fall platsbrist, bidrar till att människor far illa i den svenska förlossningsvården.

LÄS MER: Unik kartläggning: så många mammor och barn far illa i den svenska förlossningsvården

christian bowen I0ItPtIsVEE unsplash
Foto: Christian Bowen / Unsplash

Vem ska hållas ansvarig och vem kan se till att verklig förändring sker? Det är varje region (totalt finns det 21 stycken) som själva styr över sjukvården och därmed förlossningsvården i sina respektive regioner.

Men eftersom våra siffror visar på problem över stora delar av landet ville vi prata med socialminister Lena Hallengren, som vid tiden för arbetet med podden inte hade tid att svara på våra frågor. Vi kontaktade även statsminister Magdalena Andersson som även hon avböjde.

I samband med att första avsnittet av Förlossningskrisen släpps går Lena Hallengren med på att svara på våra frågor i ett mejl, men avböjer tyvärr att svara på följdfrågor.

– Mer behöver göras för att stärka förutsättningarna för en trygg och säker förlossningsvård. Regeringen har satsat 8,5 miljarder kronor sedan 2015 på kvinnors hälsa och förlossningsvården. Men trots stora satsningar är situationen för många barnmorskor tuff.

Lena Hallengren menar att regeringen tagit en rad initiativ som ska bidra till en bättre arbetsmiljö för de anställda.

– Just nu har Socialstyrelsen och Vårdkompetensrådet i uppdrag att föreslå vilka insatser som krävs för att fler barnmorskor ska vilja arbeta kvar i förlossningsvården. De ska också lämna förslag på vad som kan göras för att Sverige ska få fler utbildade barnmorskor.  

Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att fördjupa kunskapen om olika arbetssätt i förlossningsvården, bland annat se över en barnmorska per födande. De har även ett uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för förlossningsvården. 

Varje region är ansvarig för förlossningsvården. Men vilket ansvar känner du att du har? I egenskap av socialminister.

– Regionerna är huvudmän för hälso- och sjukvården i Sverige och ansvariga för förlossningsvården, och för medarbetarnas villkor och arbetsmiljö. Regeringens och statens roll är att ge goda förutsättningar för regionerna att ge en god vård till sina medborgare, till exempel att erbjuda utbildningsplatser och ta fram riktlinjer. Jag kommer att fortsätta jobba hårt för en säker och jämlik förlossningsvård i hela landet.

Kan regeringen gå in och tvinga regionerna att lägga mer pengar på förlossningsvården? 

– Regeringen kan inte tvinga regionerna att lägga mer pengar på förlossningsvården. Men för att skynda på utvecklingen inom förlossningsvården har regeringen tagit initiativ till en satsning med riktade statsbidrag. De pengarna ska alltså användas av regionerna till förlossningsvården, inget annat. Jag vill att de resurser vi avsätter till vård och förlossningsvård används till just det. Dessutom har regeringen höjt de generella statsbidragen under de senaste åren. Jag tycker att det är upprörande att det finns regioner som lägger pengar på hög samtidigt som det finns uppenbara brister i förlossningsvården. Så ska det inte vara.

Är förlossningsvården likvärdig i hela landet idag? 

– Det finns skillnader över landet. Därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för förlossningsvården. Men det är också viktigt att komma ihåg att utmaningarna skiljer sig åt i olika delar av landet och förutsättningar ser väldigt olika ut. I vissa glesbefolkade regioner finns utmaningar med de långa avstånden och i andra regioner finns ett problem med platsbrist. Från statligt håll behöver vi till exempel rikta resurser rätt och på olika sätt stödja regionerna.

Vad vill du säga till de familjer som farit illa hittills, och där resursbrist är en anledning till det? 12 fall som anmälts de senaste 3 åren handlar om dödsfall bland bebisar, kopplade till platsbrist?

– Jag kan inte svara för enskilda fall, men det är självklart helt fruktansvärt om det skett dödsfall som hade kunnat undvikas. Det är viktigt att det anmäls och att de följs upp av både IVO och av ansvarig huvudman för att ett förbättringsarbete ska kunna göras.

Vad vill du säga till kvinnor som känner sig oroliga över sin och sina barns hälsa och säkerhet? För oron är ibland stor, trots att det såklart går bra för de allra allra flesta som föder. 

– Samtidigt som jag har förståelse för deras oro vill jag säga att de allra flesta upplever en trygg och säker förlossning. Jag vet också att vården gör sitt allra yttersta för att kvinnor och par som ska föda barn får en säker och trygg förlossning.

Artikel av: Irena Pozar och Frida Olheden

Bli vår Patreon!

Hjälp oss göra fler viktiga granskningar för unga kvinnor! Läs mer här.