in

Camilla Waltersson Grönvall (M): ”Granskningen visar att det finns brister inom HVB-verksamheten som kräver omedelbar hantering

Foto: Fredrik Wennerlund

DEBATT. Efter VeckoRevyns granskning av sexuella övergrepp på HVB-hem kräver nu Moderaterna att regeringen agerar snabbt, och presenterar sex förslag som de vill se på området. Mer

Under de senaste fyra åren har över 100 anmälningar om övergrepp på barn och unga, som bor på hem för vård och boende (HVB), inkommit till olika myndigheter enligt en granskning av tidningen Veckorevyn. De drabbade är unga under 25 år. De har blivit sexuellt utnyttjade, utsatta för övergrepp och grova våldtäkter. Det allra yngsta barnet som drabbats var endast fyra år. Det är skrämmande.

HVB-hemmen ska vara en plats för trygghet där barn och ungdomar får vård, stöd och behandling någon annanstans än i sitt egna hem.

Granskningen som Veckorevyn har gjort är  fruktansvärd läsning. Förvarna kan vara någon från personalen eller en medboende. Det är mycket upprörande. De som ska skapa trygghet skapar istället psykisk och fysisk terror. Det kan aldrig accepteras.

Granskningen visar att det finns brister inom HVB-verksamheten som kräver omedelbar hantering. Det är alldeles uppenbart att det saknas en kontinuerlig uppföljning, kontroll och utvärdering av HVB-hem. Alla barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga oavsett familjesituation. Så är det inte idag.

”Moderaterna kräver att regeringen tar tag i otryggheten på HVB-hemmen”

Barnens rätt i samhället, Bris, har just tagit fram sin årsrapport. Den visar på ett antal trender som pekar i samma riktning som Veckorevyns granskning. Bris betonar särskilt att barn och ungdomars utsatthet i vardagen ökar. Det handlar om ökat våld, övergrepp och kränkningar. Dessutom ökar den psykiska ohälsan samtidigt som köerna till BUP växer.  

Utsattheten för sexualbrott har ökat kraftigt under de senaste åren och tyvärr är det alltför få av dessa brott som anmäls och av de som anmäls leder få till fällande domar. Samtidigt är straffen för våldtäkt alldeles för låga idag.

Regeringen måste ta detta på allvar. Men när socialminister Lena Hallengren konfronteras med granskningen från Veckorevyn svarar hon på följande sätt: ”Jag lägger mig inte i hur myndigheterna arbetar”. Det duger inte.

Moderaterna kräver att regeringen tar tag i otryggheten på HVB-hemmen. Vi har bland annat följande förslag för att stoppa övergreppen:

  • Skärp uppföljningen, kontrollen och utvärderingen av alla HVB-hem.
  • Öka samarbetet mellan elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och polisen.
  • Inrätta särskilda grupper inom Polisen som är specialiserade på sexualbrott.
  • Åklagare ska alltid vara förundersökningsledare i sexualbrottsärenden.
  • Skärp de lägsta straffen för våldtäkt från två till tre års fängelse.
  • Skärp sanktionerna mot bristande HVB-verksamheter inom dagens lagstiftning.

Tillsammans kan vi göra så mycket mer för att vända på detta. Övergreppen på HVB-hem måste få ett slut.

Camilla Waltersson Grönvall (M), Socialpolitisk talesperson och riksdagsledamot.

Bli vår Patreon!

Hjälp oss göra fler viktiga granskningar för unga kvinnor! Läs mer här.