in

Ministern varnar för alternativ vård

Lena Hallengren. Källa: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Patienter väljer bort traditionell cancerbehandling för att istället välja alternativ vård, enligt cancerläkare som Aftonbladet talat med. Något som får socialminister Lena Hallengren att lyfta ett varnande finger.

– Jag vill verkligen varna för att man söker sig till vård som man inte riktigt vet vad det innebär, jag är mån om att vi kan säkra den vård vi ger, säger Hallengren. Mer

Enligt nya siffror från en undersökning av Aftonbladet/Inizio uppger nästan var femte kvinnaatt hon känner lågt förtroende för sjukvården. Socialminister Lena Hallengren menar att det är viktigt att öka tillgängligheten till sjukvården: att det ska bli lättare att få tid, ett fysiskt möte och att inte hänvisas vidare.

– Jag tror att det är mer där som tilltron kanske brister än när det handlar om den medicinska kvalitén. För den som väl får en diagnos och kommer in i behandling då är min bild att de flesta brukar känna sig väl bemötta och välbehandlade, säger Lena Hallengren.

Borde sjukvården satsa mer på kunskaper och behandlingar kring kvinnosjukdomar som endometrios, PMDS och liknande?

– Jag tycker det är bra att fokusera på kvinnor generellt men inte minst unga kvinnor, för det är en grupp som känner en växande psykisk ohälsa och jag vet också att kvinnor är de som i större utsträckning är sjukskrivna, och inte sällan på grund an en psykisk ohälsa. Under förra mandatperioden satsade regeringen mycket när det gäller kvinnors hälsa, förlossningsvård och eftervård men också när det handlar om yngre kvinnor via ungdomsmottagningar och så vidare.

”Kan finnas ekonomiska incitament”

Aftonbladet har tillsammans med Veckorevyn undersökt varför unga kvinnor väljer att vända sig till alternativ vård för att få hjälp. Flera uppger att de inte känt att de blivit hörsammade i den traditionella sjukvården eller att de vänt sig till en alternativ utövare för att känna att de testat alla möjligheter att bli friska.

Samtidigt har flera cancerläkare varnat för att de ser en ökning bland sina patienter när det gäller att välja bort den traditionella vården för en alternativ behandling.

000c9cb9 bed5 4b1a b7e8 7da0e60d83b7?fit=crop&h=733&q=50&w=1100&s=dbbddeb62acacc540402334b3a1d1a37c9a3a32e
FOTO: BJÖRN LINDAHL

När det gäller allvarligare diagnoser anser Lena Hallengren att det är viktigt att man får vård som grundar sig i vetenskap:

– Att man inte lockas att vända sig till människor och aktörer som ger vård men som kanske inte gör det på rätt grunder och där det kan finnas ekonomiska incitament.

Vad finns det för risker med att man vänder sig till alternativ vård om man känner att man inte får hjälp i den vanliga sjukvården?

– Om du exempelvis undrar om du är allergisk och vill testa något alternativt är det en sak, det riskerar ju inte ditt liv eller din hälsa. Men om det är så att du har en diagnos som gör att du skulle behöva kvalificerad sjukvård och sedan vänder du dig till en alternativ utövare med en förhoppning, det känns mer sorgligt. Jag vill verkligen varna för att man vänder sig till en vårdgivare som man inte känner sig säker på vad det verkligen innebär.


Bli vår Patreon!

Hjälp oss göra fler viktiga granskningar för unga kvinnor! Läs mer här.