in

Liberalerna kräver svar från socialminister Hallengren – efter avslöjandet om sexuella övergrepp på HVB-hem

Liberalerna kräver nu att Lena Hallengren omgående ska agera för att sätta stopp för de sexuella övergreppen på HVB-hem, som VeckoRevyn rapporterade om tidigare i veckan. Mer

Efter VeckoRevyns avslöjande om att över hundra barn och unga har blivit utsatta för sexuella övergrepp på HVB-hem bara de senaste fyra åren, har Liberalernas Lina Nordquist, ledamot i Socialutskottet, skickat ett skriftlig fråga till socialminister Lena Hallengren och krävt ett svar på vilka åtgärder man ska vidta.

– Dessa hem måste vara en trygg plats för den som mår mycket dåligt eller som inte är tillräckligt trygg i sin egen familj, men nu avslöjar ni istället ett hundratal övergrepp på boendena, bara de senaste åren. Extra oroande är att larmet inte aktiverats av IVO eller av socialtjänsten, utan av VeckoRevyn, säger Nordquist.

I ett mejl till VeckoRevyn skriver Nordquist:

– Liberalerna kräver redan sedan tidigare att placerade barns hälsa ska följas extra noggrant. Vi vill också att elevhälsan ska stärkas. Frågan är om IVOs uppdrag behöver förändras för att bättre kunna skydda och följa upp placerade barn och unga? Kanske räcker heller inte den utbildning som idag krävs för att för att vara ansvarig för HVB-hem – ansvariga och personal måste ju kunna upptäcka när ett barn far illa. 

Nordquist menar också att Socialstyrelsen behöver få i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapsstöd för att förbygga och uppräcka övergrepp på HVB-hem. 

– Jag tycker även att man bör överväga om ansvariga vid HVB-hem bör få utökad anmälningsplikt till IVO eller till polis vid missförhållanden. Klart är att våra allra mest utsatta barn och unga måste vara trygga, säger Nordquist och fortsätter:

– Det finns mycket att göra. Därför har jag ställt en skriftlig fråga till ansvarig minister Lena Hallengren och krävt svar på vad regeringen tänker göra för att säkra att vårt lands allra mest utsatta barn och unga är trygga där de placeras. Jag hoppas på kloka, handlingskraftiga svar. 

”Det viktiga är inte om HVB-hem är privata eller kommunala, utan att kraven, kunskapen och uppföljningen är starka”

De senaste åren har många privata bolag startat HVB-hem, eftersom efterfrågan från kommunerna har varit hög. Framförallt i samband med att många barn och unga kom till Sverige från krigsdrabbade länder. det startats många HVB-hem av pr

– Det är inte omöjligt att det gick för fort när kommuner letade HVB för några år sedan, när många barn och unga flydde ensamma till Sverige. Fort kan bli fel och är mycket farligt. Det viktiga är dock inte om HVB-hem är privata eller kommunala tror jag, utan att kraven, kunskapen och uppföljningen är starka, var en ung människa än placeras, säger Nordquist.

Har politiker, IVO och Socialstyrelsen inte förstått vidden av problemen med sexuella övergrepp på HVB?

– IVO och Socialstyrelsen gör mycket, men de får sina uppdrag av regeringen och därför är detta ett politiskt ansvar. Jag blir frustrerad av att många förbättringar tar för lång tid.

Bli vår Patreon!

Hjälp oss göra fler viktiga granskningar för unga kvinnor! Läs mer här.