in

Efter VeckoRevyns granskning av sexövergrepp på HVB-hem: Socialministern ska se över lagstiftning och regelverk

iStock / Galero

VeckoRevyns granskning av HVB-hem visar att minst 133 unga har blivit utsatta för sexuella övergrepp på sina boenden. Nu reagerar socialminister Lena Hallengren – och kallar till möte med IVO och Socialstyrelsen för att se över gällande lagar och regler. Mer

Efter att VeckoRevyn under tisdagen kunde avslöja att över hundra barn och unga har blivit utsatta för våldtäkt och andra sexuella övergrepp på HVB-hem runt om i Sverige, meddelar nu socialminister Lena Hallengren att hon kommer ha en förstärkt dialog med Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Socialstyrelsen. Detta för att kunna se över rådande lagstiftning och regelverk. VeckoRevyns granskning har väckt starka reaktioner, och många vill se att en förändring snabbt kommer till, så att barn och unga ska kunna vara trygga på sina HVB-hem.  

– Jag kommer att gå till botten med uppgifterna som framkommer i VeckoRevyns granskning. Det handlar om att ta kontakt med berörda myndigheter och föra samtal, för att förstå om det finns brister i lagstiftning och regelverk, och vilka åtgärder vi i så fall behöver vidta, säger Lena Hallengren.

Hon ska också undersöka om den förstärkning av skyldigheter som regeringen införde vid årsskiftet räcker för att man ska kunna försäkra sig om att de som driver HVB-hem är lämpliga att göra det och har goda  avsikter.

– Vi kommer också att kontakta Sveriges Kommuner och Landsting för att höra hur de ser på kommunernas arbetsmetoder för att följa upp kvaliteten på de boenden som man köper in.

lenahallengren 4
Lena Hallengren.

Finns det något i lagstiftningen som man skulle behöva titta extra på?

– Det är det jag vill få klarhet i, i samtal med berörda myndigheter. Jag reagerade starkt över beskrivningen att det inte skulle finnas någon skyldighet för vårdpersonal att polisanmäla misstänkta våldsbrott, säger Lena Hallengren.

Hon syftar på en tidigare intervju som publicerades i VeckoRevyn, där Lena Hallengren och Hanna Jarvad, jurist på socialstyrelsen, uttalade sig om polisanmälningar av våldtäkter som sker på HVB-hem. Socialstyrelsen menade då att något sådant krav inte finns i lagstiftningen idag, men att de rekommenderar alla verksamheter att polisanmäla.

Mörkertalet när det gäller övergrepp på HVB tros vara stort. Hur kommer ni arbeta för att komma åt det?

– Det är precis den typen av frågor som väcks av reportaget och som vi förstås behöver titta på, säger Lena Hallengren.

infographic hvb

Bli vår Patreon!

Hjälp oss göra fler viktiga granskningar för unga kvinnor! Läs mer här.