in

Advokat: ”Det här ska inte kunna ske på HVB-hem”

Advokat Silvia Ingolfsdottir Åkermark är speciliserad på sexualbrott och menar att det är att staten måste ta ett större ansvar för barn och unga på HVB. Mer

Silvia Ingolfsdottir Åkermark är en av Sveriges mest erfarna advokater inom sexualbrott. Tidigare arbetade hon som specialiståklagare inom samma område, men för ett par år sedan valde hon att skola om sig och idag arbetar hon istället med brottsoffer som målsägarbiträde.

Silvia Ingolfsdottir Åkermark
Silvia Ingolfsdottir Åkermark

Hon har tagit del av VeckoRevyns granskning av övergrepp på HVB-hem och är kritisk. Extra allvarligt är det när det är personal som är förövare, konstaterar Silvia Ingolfsdottir Åkermark. Hon tycker att det ska finnas krav på att personal på HVB-hem har kvalificerad utbildning, bättre kontroller samt att personalen ska få mer handledning. Vill man träffa sårbara människor att utnyttja så är det ju på HVB-hemmen de finns, säger hon.

– Någonstans tar ju inte staten ansvar för det heller. Man vet ju om de här riskerna, men man granskar ändå inte de som tar anställning på HVB-hem tillräckligt noga, säger Ingolfsdottir Åkermark.  

Att blir utsatt för sexuella övergrepp på en statlig institution kan få allvarliga konsekvenser menar hon.

  • Du har rätt till hjälp
  • Alla som har blivit utsatta för sexuella övergrepp har rätt till fri rådgivning med ett målsägarbiträde. Du behöver inte göra en polisanmälan innan du tar kontakt med en advokatbyrå för att få rådgivning. Bäst är att kontakta en advokatbyrå som är specialiserade i sexualbrott

– Det handlar om tilltron till vuxna och myndigheter. Barn och unga blir placerade på HVB-hem för att de ska skyddas. Många gånger har de sedan tidigare blivit svikna av vuxna i sin närhet, men på HVB-hem så ska de vara trygga. Men så blir de ändå utsatta för övergrepp. Då är frågan: var kan de vara säkra?

”Verkar råda en viss tysnadskultur”

År 2018 anmäldes drygt 22 100 sexualbrott i Sverige, varav 7 840 rubricerades som våldtäkt. Men mörkertalet tros vara ännu större. Enligt BRÅ är det en liten del av sexualbrott som kommer till rättsväsendets kännedom, endast cirka tio procent.

Kan det finnas andra orsaker till att sexuella övergrepp på HVB-hem inte anmäls?

– Jag tror det handlar om kunskapsbrist. Men också att det inte finns tillräckligt tydliga rutiner kring vad som som gäller vid misstankar om sexuella övergrepp. Antalet Lex Sarah-anmälningar tyder också på att det råder en viss tystnadskultur på flertalet HVB-hem.

streck gul tunn 3

Bli vår Patreon!

Hjälp oss göra fler viktiga granskningar för unga kvinnor! Läs mer här.