in

Unizon: ”Kränkningar mot kvinnor ska klassas som hatbrott”

Illustration: Thomas Arnroth

Organisationen Unizon, som samlar över 140 kvinno- och tjejjourer, kräver en rad åtgärder för att Sverige ska komma tillrätta med mäns våld mot kvinnor. Mer

Nästan en våldtäkt i timmen anmäldes varje dag under 2019. Den vanligaste förövaren var pojkvännen eller en man som var bekant. Närmare åtta av tio misshandelsbrott mot kvinnor begås av bekanta gärningspersoner. I nästan en tredjedel av fallen är det din pojkvän som slår dig. Denna terror mot kvinnor och flickor måste upphöra.

Varje dag, året om berättar tjejer och unga kvinnor om dessa övergrepp för Unizons tjej- och ungdomsjourer. De berättar om hur deras pojkvänner kallar dem för fula, äckliga, värdelösa horor, hur han hotar med att sprida bilder på henne om hon lämnar honom och hur han säger att ingen annan kommer vilja ha henne. De berättar om hur han knuffar, slår och sparkar för att sen ångra sig och berätta hur mycket han älskar henne och att hon inte får lämna honom för det ska aldrig hända igen. Men det gör det. Pojkvännens makt- och våldsbeteende skapar rädsla hos den som utsätts. Rädsla för vad förövaren kommer att göra om de lämnar eller anmäler, och rädsla för att ingen ska tro dem. Och det är pinsamt att erkänna att de kompisar som i bästa fall känt oro och sagt ifrån hade rätt.

Unizons krav: inför ett kvinnohatsbrott

Det tar tid att lämna våldsamma relationer. Men det är aldrig för sent och det är aldrig ditt fel att du är utsatt. Men för att utsatta ska få den hjälp de behöver och faktiskt kunna lämna måste samhället och rättsväsendet erbjuda stöd och kunskap.

Unizon kräver därför att:

  • Hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste få ett tydligt uppdrag och utbildning för att upptäcka både utsatta och förövare och motivera till stöd och hjälp.
  • Nationella kampanjer som till exempel ”Svartsjuka är inte romantiskt” ska spridas till alla unga.
  • Utöka det våldspreventiva arbetet så att de når alla unga.
  • Rättsväsendet måste ta killars våld i relationer på allvar. De måste hitta killarna, förhindra att de kan fortsätta utöva våld och hålla förövare ansvariga för sina brott. 95 procent av anmälda våldtäkter leder inte till fällande dom idag och 50 procent av misstänkta förövare kallas inte ens till förhör.
  • Att kränka och utöva makt och kontroll mot någon på grund av att hon är kvinna eller tjej ska klassas som kvinnohatsbrott, vilket ska innebära straffskärpning och särskild statistikföring.
  • Förbättrade rutiner vid polisanmälan. Polisen bör arbeta snabbt med att säkra bevis och hålla inspelade förhör både med utsatta, misstänkta samt vänner och anhöriga. Polisen måste erbjuda ett omfattande personskydd och brottsofferstöd och samarbeta med tjej- och ungdomsjourer som kan stötta.
  • Fokusera på förövaren. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med killarna som utövar våld. Ingen kvinna eller tjej ska bli misshandlad, hotad, förföljd eller våldtagen utan att riktade åtgärder sätts in mot förövaren.

Långt ifrån alla killar slår och våldtar, men nästan alla som utövar våld eller våldtar är killar eller vuxna män. Och alla män och killar har ett ansvar och stora möjligheter att bidra till att våldet upphör.  Våldet är ingen ostoppbar naturkatastrof. 

Arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld kräver tydliga mål, resurser och hårt arbete. För varje timme som går så utsätts fler tjejer och kvinnor. Vi har ingen mer tid att förlora.

Zandra Kanakaris, Ordförande Unizon 
Olga Persson, Generalsekreterare Unizon 

unizon