in

Så jämställt är Sverige 2024

kvinnor
Bildkälla: Freepik

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen, men hur jämställt är Sverige 2024 egentligen? Mer

Kvinnor tjänar 90 procent av vad män tjänar

Kvinnor och män har fortfarande inte jämställda löner. År 2022 tjänade kvinnor 90 procent av vad män tjänar, och det är senaste siffran som tagits fram. Löneskillnaden kan till viss del bero på att kvinnor och män har olika yrken eller olika utbildning. Men enligt SCB finns det metoder för att ta hänsyn till det och där det framgår att män och kvinnor får olika betalt för samma jobb. Med den uträkningen är löneskillnaden 5 procent mellan män och kvinnor, och den kan man inte hitta någon förklaring till.

Dessutom har kvinnor högre utbildning än vad män har, enligt siffror från SCB.

Pappor tar ut färre föräldradagar

TCO:s årliga jämställdhetsindex visar att pappor i Sverige är mycket sämre än mammor på att vara föräldralediga och vabba. Under 2023 togs färre än var tredje föräldradag eller vab-dag ut av pappor – kvinnor tog ut 68 procent av dagarna.

Dessutom har utvecklingen gått långsamt de senaste åren. Sedan 2020 har männens uttag av föräldradagar och vab-dagar bara ökat med 0,7 procentenheter.

Kvinnors pension är betydligt lägre än männens

Allt detta sammantaget bidrar till att kvinnors pension är betydligt lägre än männens. Faktum är att kvinnors pension är hela 30 procent lägre än männens, enligt siffror från Pensionsmyndigheten.

Måns våld mot kvinnor

Hittills i år har minst 120 larm inkommit till polisen, där en man misstänks utsätta en kvinna i sin närhet för våld. Siffran har VeckoRevyn tagit fram genom att månad för månad sammanställa de händelser och nyheter som polisen rapporterar om. Men siffrorna beräknas vara i underkant, eftersom VeckoRevyn bara räknar med de fall som polisen skriver om på sin hemsida, och där det tydligt framgår att den misstänkta gärningsmannen och offret har en relation. För att händelsen ska komma med i vår statistik måste det också framgå att offret är en kvinna, och att den som misstänks utsätta henne är en man.

Här kan du ta del av vår statistik för januari och februari.

Att våld i nära relation är ett utbrett samhällsproblem är ingen nyhet. Redan 2018 rapporterade Brottsförebyggande rådet, Brå, att var fjärde tjej eller ung kvinna mellan 16 och 24 år har blivit utsatt för våld i en nära relation. Det är de senaste siffrorna Brå har tagit fram på området.

Mellan 2017 och 2020 dödades omkring 15 kvinnor om året av en före detta eller nuvarande partner, enligt NCK. Det är senaste gången en snittsiffra tagits fram, och sedan dess har antalet minskat något. Men bara i år har 5 kvinnor dött, där en man i deras närhet misstänkts för mord.

Så många män tycker att jämställdheten i Sverige har gått för långt

Fler kvinnor än män tycker att Sverige behöver bli mer jämställt, enligt siffror från TCO. Nästan hälften, 45 procent, av männen tycker att landet är tillräckligt jämställt. 14 procent tycker dessutom att jämställdheten har gått för långt inom många områden.

Det är framför allt unga män, mellan 18 och 34 år, som har dessa åsikter – färre av dem anser att jämställdheten behöver öka jämfört med andra åldersgrupper.