in

5 personlighetstester som avslöjar allt från vilken färg du är till vilket jobb som passar dig

personlighetstest, vilken färg är du, vilket jobb passar dig, personlighetstest färger, vilket djur är du
Källa: Alina Grubnyak / Unsplash

Vilken färg är du, vilket jobb passar dig och vilket djur skulle du vara? Nu behöver du inte fundera längre, vi har samlat de bästa personlighetstesten för att få svar på just det! Mer

Funderar du över vad du ska jobba med? Eller hamnar du då och då i konflikter där du har svårt att se saker från andras perspektiv? Kanske spelar du spel i din kärleksrelation utan att förstå varför? Det kan bero på att du och din partner har olika anknytningsmönster, eller också är ni olika färger och kommunicerar därför på olika sätt.

5 personlighetstest som är gratis

Internet svämmar över av olika personlighetstester och vi har valt ut de bästa gratistesterna som kan svara på dina frågor – allt från vem du är i sociala sammanhang till vilket djur du passar som.

vilket jobb passar dig, vilken färg är du, personlighetstest färger
Källa: Analia Baggiano / Unsplash

16 personalities – ett personlighetstest baserat på Myers-Briggs

Är du en innovativ uppfinnare, en karismatisk ledare eller en entusiastisk underhållare? I det här testet kan du bli en av 16 olika personligheter. Genom att kryssa i hur väl olika påstående stämmer in på dig får du en utförlig beskrivning av hur du är som person. Du får bland annat reda på vad dina svagheter och styrkor är, vilken roll du har i umgängeskretsen och hur du är som kärlekspartner. Som resultat får du en kombination av bokstäver som till exempel INFJ, ENTP och ISFJ. Varje bokstav står för olika personlighetsdrag. I står till exempel för introvert och E för extrovert. Systemet är baserat på Myers-Briggs typindikator som utgår från psykiatern Carl Jungs teorier om olika personligheter. Testet tar ungefär 10 minuter.

Kan inte du inte få nog av personlighetstest? Här är ett till! I det här testet kan du bli en av nio olika personligheter.

Personlighetstest: Vilken färg är du?

Är du röd, grön, blå eller gul? I Annika R Malmbergs bok ”Make it work – en guide till fungerande relationer” beskriver hon personligheter utifrån olika färger. Röd står för ledarskap, dominans och kontroll. Gröna personer gillar trygghet, är noggranna och vill ta lång tid på sig. Gula personer är utåtriktade, kommunikativa och tycker om att bli bekräftade. Blå står för tydlighet, kritisk tänkande och logik. Personer med den här färgen gillar när saker är faktabaserade.

Personlighetstest: Vilket jobb passar dig?

Beroende på vilken färg du är kan du få svar på hur du fungerar i jobbsammanhang. Chefer är ofta röda, medan både gröna och blåa personer tycker om tydliga instruktioner. Gula personer gillar ofta att jobba självständigt och med något kommunikativt. Exempel på yrken som passar röda personer är politiker och försäljare medan gula personer passar som journalister, programledare och reseledare. Gröna personer ska jobba inom polisen eller vården medan blåa personer passar bra som forskare, ekonomer och psykologer. Här kan du hitta fler passande yrken utifrån din färg.

personlighetstest, vilken färg är du, vilket jobb passar dig, vilket djur är du
Källa: Greyson Joralemon / Unsplash

Vad är ditt anknytningsmönster?

Ens anknytningsmönster är det som talar om hur vi närmar oss andra människor, och hur vi fungerar i relationer. Det finns, i stora drag, tre olika mönster och du kan läsa mer om det här.

Personlighetstest: Vilket djur är du?

Har du också alltid undrat? I det här testet från Buzzfeed hittar du svaret.