in

INFJ är den ovanligaste personlighetstypen – har du den?

Vad är INFJ personlighet
Källa: Yoann Boyer / Unsplash

Har du lätt att fatta beslut och förvandla idéer till verklighet? Då kan du vara en av få med INFJ-personlighet – gör personlighetstestet och se! Mer

Nicole Kidman, Marie Kondo och Nelson Mandela har alla en sak gemensamt – de har alla personligheten INFJ. INFJ, eller advokaten som personligheten kallas, är den ovanligaste av de 16 olika personlighetstyperna som tagits fram av Myers och Briggs. Om du är handlingskraftig, passionerad och introvert så kan du vara en av dem!

Vad är INFJ-personlighet?

INFJ-personer har ofta en stark känsla för vad som är rätt och fel. De kan uppfattas som sociala personer trots att de är introverta och de gillar att lära sig nya saker. De vill hjälpa andra och behöver, kanske lite mer än andra, känna att det finns en mening med allt. Har de inget mål att sträva efter kan de lätt känna sig nere. De har en förmåga att starta folkrörelser för att förhindra orättvisor och omgivningen kan uppfattar INFJ-personer som inspirerande. De har en tendens att glömma bort sig själva eftersom de är så fokuserade på att förändra världen till det bättre.

Personlighetstest: är du advokaten?

Vad betyder INFJ, INFJ-T och INFJ-A?

Varje bokstav står för olika personlighetsdrag. I betyder introvert, N står för intuition, F för känsla och J för bedömning. Med andra ord låter denna personlighetstyp ofta sina visioner styra. Istället för att ta rationella beslut går de på känsla men föredrar ordning och struktur framför spontanitet. Är du INFJ har du antingen ett T eller ett A bredvid din kombination av bokstäver. T:et står för turbulent och A:et står för bestämd. Bestämda INFJ-personligheter är ofta mer självsäkra medan turbulenta är mer känsliga i stressade situationer. Läs mer om skillnaderna här.

Personlighetstest: 16 personalities

INFJ är bara en av 16 olika personligheter – och känner du inte igen dig i INFJ:s egenskaper kanske det här testet kan berätta mer om just dig.