in

S-kandidaten om narkotikalagstiftningen: olika straff för festknarkare och missbrukare

lisa
Bildkälla: Pressbild Lisa Nåbo /Socialdemokratena samt genrebild från Unsplash.

För S-kandidaten Lisa Nåbo, mest känd som SSU-ordförande, är bättre vård för missbrukare det viktigaste argumentet för att legalisera cannabis – men hon tycker det saknas evidens för vilka positiva konsekvenser en legalisering har.

Däremot föreslår hon att man kanske kan ha olika straff för narkotikabrott för de som festknarkar och de som är fast i ett missbruk.

– Att vara beroende av narkotika är en sjukdom, och det är märkligt att kriminalisera och straffa en sjukdom.
Mer

Det blåser liberala vindar över Europas cannabislagstiftning. Nyligen blev Tyskland det tredje EU-landet att legalisera drogen och på flera håll är cannabis avkriminaliserat. I Sverige har vi valt en annan riktning: sommaren 2023 skärptes straffen för narkotikabrott, i hopp om att komma åt de kriminella gängen. 

Men samma argument, att stoppa de gängkriminella, används också av de som vill legalisera cannabis – att man genom en legalisering stryper en viktig inkomstkälla.  Så borde Sverige haka på Tyskland, eller ska vi ha en fortsatt strikt narkotikapolitik? 

– Jag tycker det är intressant för både forskning och politiken att få följa utvecklingen i Tyskland, och se vilka lärdomar vi kan dra av det, säger Lisa Nåbo, som är en av Socialdemokraternas kandidater till EU-parlamentet

Skulle Sverige kunna ta efter? 

– Ta efter vet jag inte. Varje land behöver sin modell, så jag tror inte det är en bra idé att copy pastea på det sättet. Men jag tycker att vi ska utreda den svenska narkotikalagstiftningen. 

Hur mycket ska EU lägga sig i enskilda länders narkotikapolitik?

– Inte alls egentligen. Det är viktigt att vi har egenkontroll över vårt rättsväsende och lagstiftning. Jag vill inte ha en europeisk brottsbalk, utan en svensk som är grundad i vad svenska folket tycker. 

Utred narkotikalagstiftningen – och få ner dödligheten

Lisa Nåbo är i nuläget inte för legalisering eller avkriminalisering, men vill gärna se en förutsättningslös utredning av narkotikalagstiftningen, kopplat till hur vården ser ut idag och hur vi skulle kunna få ner narkotikadödligheten. Där andra pratar om gängkriminalitet, pratar alltså Nåbo istället om missbruksvården. 

– Det handlar istället om folkhälsa och sjukvårdsperspektivet – det är det viktigaste argumentet för mig, säger hon och fortsätter:

– Det kanske kan innebära att fler människor vågar söka vård för de konsekvenser som ett missbruk kan ha för ens hälsa och ekonomi. Det är bra om vi har en sjukvård som människor vågar söka sig till.  

När det gäller narkotikalagstiftningen föreslår hon att man kanske skulle kunna ha olika straff för de som festknarkar och de som är fast i ett missbruk. 

– Att vara beroende av narkotika är en sjukdom, och det är märkligt att kriminalisera och straffa en sjukdom. Första ledet ska vara att hjälpa, det bör även gälla för drogmissbruk. Där behöver vi bli bättre – om man åker dit för ringa narkotikabrott ska man erbjudas snabb och adekvat vård. 

Nåbo: Därför leder legalisering till normalisering – istället för minskat bruk

I nuläget tycker hon dock att det saknas evidens för fördelarna av att legalisera cannabis.

– Däremot ser vi rapporter från länder som legaliserat/avkriminaliserat att dödligheten ej har minskat.

Dessutom är hon orolig över hur marknaden skulle hantera cannabislegalisering. 

– Precis som med alkoholförsäljningen kommer de som säljer cannabis sträva efter att öka sina vinster – en legalisering leder då inte till att bruket minskar utan att det blir mer normaliserat. 

Är avkriminalisering och legalisering lika dåligt?

– Om jag måste välja förespråkar jag en avkriminalisering, även om jag inte är säker på att det är det bästa att göra. Man skulle kunna göra det förbjudet att sälja, men inte att bruka.

Men Nåbo menar att vi inte ska göra något förhastat när sjukvården går på knäna, och att båda en legalisering och avkriminalisering riskerar att sätta ännu mer press på en redan ansträngd sjukvård. 

– Jag tror det är uppenbart för alla att vi har en sjukvård som går på knäna, och det är upprörande som skattebetalare att veta att det inte räcker och att se att så många inom vården bränner ut sig och blir sjuka på jobbet. 

Vården behöver få mer resurser generellt, men också för att hjälpa de som är fast i ett missbruk, tycker Nåbo. 

– Det viktigaste vi kan göra är att få till ordentliga resurser. Till exempel till primärvården, som kan upptäcka missbruk tidigt. Att vi har vård som faktiskt fungerar, och resurser och möjlighet att hjälpa, säger hon och fortsätter: 

– Det finns alldeles för många historier där personer med missbruksproblem skickas fram och tillbaka och faller mellan stolarna. Det kostar oss mycket som samhälle – att många fastnar i missbruk och blir sjuka.

Fler intervjuer med EU-kandidaterna om narkotikalagstiftningen hittar du här:

Emma Wiesner (C): missbrukare ska få vård – inte fängelse

Folklistans Sara Skyttedal: ”Krossa gängen genom att legalisera cannabis”