in

Glöm inte att rösta i EU-valet 2024 – här är allt du behöver veta!

Eu-valet
Bildkälla: Freepik

Söndagen den 9 juni är det dags för det svenska folket att rösta i EU-valet. Visste du att det valet har minst lika stor påverkan på ditt liv och din vardag som riksdagsvalet? Ändå var det bara ungefär hälften av Sveriges befolkning som röstade i förra valet. Vi guidar dig genom EU-valet för att du ska vilja göra din röst hörd! Mer

Varför ska jag rösta? 

För att EU angår dig. Som medlem i EU har Sverige överlåtit en stor del av sina politiska beslut dit. EU:s lagar och regler styr därför över din vardag och din framtid. 

EU påverkar bland annat dina möjligheter att resa, arbeta och studera i ett annat EU-land, dina möjligheter att beställa varor över nätet, vilka produkter du kan välja i livsmedelsbutiken och din frihet på internet. EU påverkar även Sveriges politik kring vår tids stora ödesfrågor, såsom klimatet, migrationen, de mänskliga rättigheterna och terrorism.

Många av de lagar som stiftas i Sverige är ett resultat av beslut som fattats av EU. De lagar som stiftas av EU gäller i Sverige. Om en svensk lag och en EU-lag inte överensstämmer med varandra är det EU-lagen som ska användas. 

Utöver EU:s kärna – den fria rörligheten av personer, varor, tjänster och kapital – samarbetar EU även med andra frågor som på ett eller annat sätt rör medlemsländerna som miljö, asyl, konsumentskydd, energifrågor och i viss utsträckning även medlemsländernas ekonomiska politik.

Genom att rösta om vilka politiska partier och ledamöter som ska representera Sverige i Europaparlamentet är du med och påverkar vilka lagar och regler som ska gälla i alla medlemsländer, inklusive Sverige.

Nedan kan du läsa mer om vad EU-valet innebär och hur du röstar!

Vad röstar vi om?  

Vi röstar om vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i Europaparlamentet. Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU och består av folkvalda ledamöter från EU:s medlemsländer. Varje medlemsland har ett visst antal ledamöter baserat på befolkningens storlek.

När är EU-valet?

Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt i allmänna val. Valen sker var femte år. I Sverige är valdagen den 9 maj 2024, resten av medlemsländerna i EU röstar också samma år men datumen varierar.

Vad gör Europaparlamentet?

Europaparlamentet är ett av EU:s tre beslutsfattande organ. De andra två är Ministerrådet, som består av ministrar från medlemsländernas regeringar, och Kommissionen som består av en representant, så kallad kommissionär, från varje medlemsland. 

Tillsammans med ministerrådet stiftar Europaparlamentet lagar som sedan gäller i hela EU. Det är Kommissionen som lägger fram lagförslagen som Europaparlamentet och Ministerrådet beslutar om. Europaparlamentet och Ministerrådet delar även makten över EU:s budget, som förra året var över 1 500 miljarder kronor. 

Europaparlamentet är organiserat i åtta partigrupper. Partigrupperna består av partier från samtliga medlemsländer som har en liknande politisk inriktning. Många av ledamöterna från de svenska partierna kommer därför hamna i olika partigrupper, för att gå samman med andra medlemsländers representanter som driver liknande politik. Ledamöterna sitter alltså inte grupperade efter vilket land de tillhör, utan samarbetar i grupper efter sin politiska tillhörighet. 

Vilka kan jag rösta på i EU-valet? 

Du kan rösta på de partier som har valsedlar i vallokalerna. Om du saknar en valsedel kan du även skriva partinamnet på en blank valsedel. En helt tom valsedel räknas som ogiltig. 

Samtliga svenska riksdagspartier har idag representanter i EU-parlamentet. Under den senaste mandatperioden har även Feministiskt Initiativ haft ett mandat. 

För en full lista vilka partier som har anmält sig kan du klicka här: https://data.val.se/val/ep2019/valsedlar/E/rike/valsedlar.html

Vem får rösta i EU-valet? 

Du som har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige får rösta i det svenska EU-valet. Även EU-medborgare från andra länder får rösta i det svenska EU-valet om de är folkbokförda här. Om du bor utomlands måste du anmäla dig till röstlängden för att få rösta. 

Hur röstar jag i EU-valet? 

Du röstar i EU-valet på samma sätt som i riksdagsvalet. Ett röstkort kommer att skickas hem till dig och på det står det vilken vallokal du kan rösta i på valdagen. Du kan också välja att förtidsrösta, vilket du kan göra i vilken röstningslokal som helst i hela Sverige, från och med 18 dagar före valdagen.

I vallokalen väljer du vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Om du vill kan du välja att rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet. Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet. 

Vad vill partierna göra i EU?

Vänsterpartiets EU-politik

Vänsterpartiet vill se ett Europa som kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter, en human flyktingpolitik, antirasism och feminism. Partiet är både EU-kritiska och motstånare till euron. Här är några av deras ståndpunkter:

 • Vänsterpartiet jobbar för en tuffare klimatpolitik: utsläppsnivåerna i EU ska minska rejält och all kolkraft inom unionen ska vara nerlagd senaste 2030, för att nämna några exempel.
 • Partiet vill förbjuda vapenexport till diktaturer och krigförande länder.
 • De säger nej till militariseringen vid EU:s gränser och vill jobba för att skapa legala vägar till EU, för de som vill söka asyl inom unionen.

Socialdemokraternas EU-politik

Socialdemokraterna vi stärka EU:s gemensamma säkerhetspolitik, stärka offentlighetsprincipen inom unionen och minska andelen otrygga anställningar och ofrivilliga deltider. Här är några av deras ståndpunkter:

 • De vill kämpa för att noll nettoutsläpp av växthusgaser ska nås senast år 2050.
 • De vill se till att svenska kollektivavtal gäller på svensk arbetsmarknad, och begränsa missbruket av bemanningsföretag.
 • Partiet vill ställa högre krav på att alla medlemsländer ska respektera de mänskliga rättigheterna.

Miljöpartiets EU-politik

Miljöpartiet vill att EU ska driva en stark och ambitiös klimat- och miljöpolitik och partiet vill se ett humant Europa där människor kan söka asyl utan att riskera livet. Här är några av deras ståndpunkter:

 • Unionen ska stoppa all import av rysk energi till Sverige och EU.
 • Partiet vill bygga snabba och trygga järnvägar istället för att lägga pengar på motorvägar.
 • De vill stärka demokratin inom unionen och ge bättre möjlighet till insyn och granskning.

Centerpartiets EU-politik

Centerpartiet vill se ett handlingskraftigt EU med fokus på klimat och miljö, jämställdhet och medmänsklighet. Detta är några av Centerpartiets viktigaste ståndpunkter:

 • De vill att EU skalar upp arbetet med miljö, klimat och energiomställning. Detta för att unionen ska nå klimatneutralitet 2050.
 • Medlemsländernas bestämmanderätt, till exempel vad gäller sociala frågor och skatter, ska respekteras.
 • EU ska ekonomiskt bestraffa de länder som bryter mot europeiska värderingar.

Liberalernas EU-politik

Liberalerna kallar sig själva för Sveriges europavänligaste parti. De vill stärka samarbete med EU, och har en långsiktig vision om ett federalt Europa.

 • Liberalerna vill införa euron i Sverige senaste 2028.
 • De vill inrätta en europeisk polisstyrka som kan jobba över gränserna, för att tillsammans med andra EU-länder kunna bekämpa gängkriminaliteten.
 • Klimatskadliga utsläpp ska helt upphöra inom unionen.

Kristdemokraternas EU-politik

Kristdemokraterna anser att EU:s syfte att bevara fred och säkerhet i Europa och att många andra frågor hanteras bäst av medlemsstaterna eller medborgarna själva. Detta är några av Kristdemokraternas viktigaste ståndpunkter.

 • De vill att EU har tätare samarbete kring trygghet, miljö, migrations- och handelsfrågor.
 • De tycker att unionen har inflytande i fler frågor än vad de borde ha, de motsätter sig till exempel en överstatligt reglerad social- och arbetsmarknadspolitik.
 • EU måste komma fram till en gemensam lösning på migrationsfrågan.

Moderaternas EU-politik

Moderaterna vill att EU ska lösa gemensamma problem medlemsstaterna inte kan lösa på egen hand, till exempel vad gäller säkerhet, migration, handel och klimat. Det här är några av deras viktigaste ståndpunkter:

 • Göra det lättare för företag att verka över gränserna, inte minst inom tjänstesektorn och digitala tjänster.
 • Jobba för att EU etablerar fler frihandelsavtal med tredje land.
 • Motverka överimplementering i Sverige av EU-beslut.

Sverigedemokraternas EU-politik

Sverigedemokraterna är emot ökat samarbete inom EU och vill återföra makten till de svenska medborgarna. Detta är några av Sverigedemokraternas viktigaste ståndpunkter.

 • SD vill stärka det svenska inflytande över unionen.
 • De vill ta bort skrivningarna om Sveriges medlemskap i EU ur grundlagen.
 • De tycker att så länge EU har en yttre gräns så måste den försvaras gemensamt, därför vill de att fysiska gränshinder ska finansieras via EU:s budget, och att hela asylprocessen ska flyttas till mottagningscenter utanför Europa.