in

Studie visar: Mer än varannan ung kvinna trakasseras på nätet

trakasserier dragar
Bildkälla: Tore F / Unsplash

Över hälften av unga kvinnor har blivit utsatta för hot och hat på nätet. I ett öppet brev kräver nu unga kvinnor och tjejer att stora plattformar som Facebook, Instagram, Twitter och Tiktok agerar. Mer

En ny internationell studie från barnrättsorganisationen Plan International visar att mer än varannan tjej och ung kvinna mellan 15 och 25 år har blivit trakasserad på nätet. Av de som blivit utsatta har nära hälften, 47 procent, hotats med fysiskt eller sexuellt våld. Studien visar också att var femte ung kvinna helt har slutat eller minskat sin användning av sociala medier efter att ha blivit utsatt för kränkningar.

– Vi får rapporter från flickor som känner sig rädda, blir stressade, får sämre självkänsla och lyckas sämre i skolan efter att ha utsatts för kränkningar. Tyvärr lämnas dessa flickor väldigt ensamma med sina upplevelser, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige, i ett pressmeddelande.

Studien är en av de största i sitt slag, där sammanlagt 14 000 tjejer och unga kvinnor i 22 länder vittnar om att de blivit utsatta för hot och hat på nätet. Bilden ser likadan ut oavsett var i världen personerna i studien bor. Några av länderna som granskas är Norge, Tyskland, USA och Sudan. Pandemin verkar ha spelat in när det kommer till ökad risk för kränkningar. Detta då sociala medier blivit en ännu viktigare plattform när skolor håller stängt och när allt fler isoleras i hemmet.

trakasserier

Så ser trakasserierna på nätet ut

Så hur ser trakasserierna ut? Enligt studien handlar det till stor del om pornografiska bilder, i form av att de som blir utsatta får dickpics skickade till sig. Men det förekommer även trakasserier i form av hot, stalking och påhopp på grund av hudfärg eller sexuell läggning. En del har även blivit utsatta för trakasserier för att de pratat öppet på nätet om mäns våld mot kvinnor, eller varit aktiva röster för jämställdhet.

– Tjejer tystnar när hoten och trakasserierna blir övermäktiga, andra lämnar helt sociala medier. Men det är inte lösningen. För demokratin är detta ett hot. Flickor har samma rätt till yttrandefrihet som alla andra och de sociala medieplattformarna måste skärpa sig och göra mycket mer för att skydda flickor, säger Mariann Eriksson.

Nu kräver unga kvinnor att stora sociala medier-plattformar tar sitt ansvar

Nu har unga kvinnor över hela världen skrivit ett öppet brev till Facebook, Instagram, Tiktok och Twitter där de kräver att plattformarna tar sitt ansvar och agerar. De vill bland annat att det ska bli lättare att anmäla trakasserier och våld på respektive plattform, och att företagen ska bli bättre på att skydda sina användare. Du kan läsa brevet i sin helhet här.

facebook instagram
Bildkälla: Dole / Unsplash

Det här visar studien

Studien som gjorts av Plan International bygger på djupintervjuer och enkäter med 14 000 tjejer och unga kvinnor i 22 länder under våren 2020. Här är några fler saker som studien kom fram till:

  • 58 procent av personerna i studien uppger att de blivit trakasserade på sociala medier.
  • 37 procent av flickorna som identifierar sig som en etnisk minoritet uppgav att de trakasserats på grund av sin etniska tillhörighet.
  • 42 procent av flickorna som identifierar sig som hbtqi uppgav att de trakasserats på grund av sin sexuella läggning.
  • I studien var den vanligaste åldern för att utsättas för trakasserier online första gången mellan 14 och 16 år, men en del flickor var så unga som åtta år.  
  • Förövarna är ofta anonyma. 29 procent av flickorna som utsatts för trakasserier uppgav att förövaren var en person på sociala medier som de inte var vän med. Samtidigt sa 11 procent att de utsatts för trakasserier av en nuvarande eller tidigare partner och 21 procent uppgav att de utsatts av en vän.
  • Den vanligaste platsen för trakasserier på nätet är Facebook, där 39 procent uppger att de blivit utsatta. Därefter kommer Instagram med 23 procent, What’s App med 14 procent, Snapchat med 10 procent, Twitter med 9 procent och sist Tiktok med 6 procent.

Har du blivit utsatt för hot, hat och trakasserier på nätet?

Om du blivit utsatt för trakasserier på nätet är det viktigt att du gör en polisanmälan så snabbt som möjligt. Här är några saker att tänka på:

  • Spara bevisen. Även om det kan kännas jobbigt att ha kvar ett hotfullt meddelande på datorn eller mobilen är det viktigt att du inte raderar meddelandet eller inlägget. Bevisen kan bli avgörande för om åtal väcks eller inte.
  • Ta skärmdumpar. Detta så att bevis finns även om inlägget eller meddelandet med trakasserier skulle raderas senare.
  • Be någon annan titta på inlägget eller meddelandet.
  • Anmäl till respektive plattform där du blivit trakasserad, som Facebook, Instagram eller Twitter. Antingen kan du anmäla kontot eller enskilda inlägg.

Källa: Polisen