in

Många tjejer mår dåligt – nu pekas killars våld ut som orsak

Killars våld mot tjejer
Bildkälla: Freepik

Inte ens hälften av tjejerna i årskurs nio mår bra – och en anledning till det är våldet och trakasserierna som jämnåriga killar utsätter dem för. Det visar en ny rapport.

– Tacka fan för att unga tjejer mår dåligt idag. Det är ju helt normalt att må dåligt när du är utsatt för övergrepp, säger Olga Persson på Unizon. Mer

Var fjärde tjej i årskurs nio har blivit utsatt för ofrivillig beröring under de senaste sex månaderna. En av tre har blivit tvingade till sexuella handlingar i en kärleksrelation och en av sju har blivit utsatta för fysiskt våld av sin partner någon gång under högstadiet. Det visar en ny rapport, som är baserad på en omfattande enkätstudie bland niondeklassare i Västernorrland. Enligt forskarna som gjort studien är datan som framkommer i stort jämförbart med nationell data – det är alltså mycket möjligt att det ser likadant ut över hela landet.

Samma rapport visar även att de som blivit utsatta för flera former av trakasserier är mer benägna att ha psykosomatiska besvär. Detta gäller även depressiva symtom och självskadebeteende. Tjejer utsätts i större utsträckning än pojkar för flera olika former av våld och trakasserier. Det har en negativ påverkan på deras psykiska hälsa och inte ens hälften uppger att de mår bra. Under de senaste sex månaderna har 41 procent av tjejerna skadat sig själva, och över hälften har övervägt att göra det.

– Tacka fan för att unga tjejer mår dåligt idag. Det är ju helt normalt att må dåligt när du är utsatt för övergrepp. Det vore jättekonstigt om vi inte gjorde det, säger Olga Persson, ordförande på Unizon.

Unizon är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Olga Persson ordförande Unizon
Olga Persson, ordförande på Unizon. Bildkälla: Unizon

Unizon: ”Porr en bidragande orsak till normalisering av våldet”

Under de senaste 20 åren har frekvensen av dödligt våld mot unga tjejer inte minskat. Samtidigt minskar det totala antalet dödliga våldshandlingar inom vuxna relationer, enligt siffror från Jämställdhetsmyndigheten. Dessutom har var fjärde ung tjej, mellan 16 och 24 år,  blivit utsatt för våld i en nära relation. Varför ser det ut som det gör?

– En bidragande faktor tror jag är den stora konsumtionen av pornografiskt innehåll som sprids på nätet. Det materialet som unga pojkar tar del av är grovt övergrepp som blir totalt normaliserat. Du behöver egentligen bara granska titlarna för att förstå hur nedvärderande de är mot kvinnor.

I en tidigare intervju med VeckoRevyn har även polisen Markus Antonsson pekat ut porren som en bidragande faktor till att våldet bland de unga har ökat. Han menar att våldsinslagen i porren bidrar till en normalisering av våldet. Det kan på sikt innebära att gränser förflyttas och utövas i andra delar av livet.

I många filmer förväntas tjejer njuta och säga ja till allt, medan killar i stort sett förgriper sig på dem. Denna representation påverkar både tjejer och killars uppfattning om sex i allmänhet, och skapar en skev bild av hur en hälsosam och respektfull sexuell relation borde se ut, menar Olga Persson. 

– Hur ska unga personer som aldrig haft en sexuell relation veta skillnaden på rätt och fel? Det är klart att det påverkar både tjejer och killars uppfattning om sex i allmänhet. Det formar en felaktig bild av hur en sexuell relation ska se ut.

Behövs fler resurser för att bekämpa killars våld mot tjejer

Tidigare har Skolverket övervakat elevhälsan, men idag saknas nationella strategier som stöttar de unga. Enligt Persson har Unizon och jourerna långtgående samarbeten där många tjejjourer systematiskt samarbetar med skolor, till exempel genom att erbjuda individuella stödsamtal för de som behöver det. De arbetar också med att utbilda och säkerställa att personal inom skolorna har rätt kunskap om olika former av våld mot unga. Men mer behöver göras, menar hon.

– Att det finns någon eldsjäl till lärare som tar in oss eller någon annan på en temadag en gång om året blir ju inte rättvist. Då får inte alla tillgång till kunskap. Däremot finns det en ny läroplan som nyligen trätt i kraft som vi önskar att följa upp så snabbt som möjligt. På så vis kan man utvärdera hur stort ansvar varje enskild högstadieskola tar i Sverige, menar Persson. 

Enligt Skolverket handlar den nya läroplanen om att utöka kunskapsområdet ”sex och samlevnad” till ”sexualitet, samtycke och relationer” och att undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer utom i vuxenutbildningen. Det framgår även att eleverna ska få tillgång till hjälp för att känna sig trygga i och/eller utanför skolan.

Persson menar även att fler ungdomsjourer som riktar sig till både killar och tjejer har öppnat. Dit kan unga vända sig för råd och vägledning från en vuxen. Killar söker stöd vid psykisk ohälsa, men vissa tar också kontakt för att de upplever att de har ett gränsöverskridande beteende och är i riskzonen för att skada sin partner. Det finns också killar som har en problematisk relation till porr och mår dåligt över att de inte kan sluta titta.

– Det tycker jag ändå är stort, det är en positiv grej. Att killar våga ringa in och berätta det. Där har samhället ändå gått framåt. För en generation sedan kunde vissa pappor knappt säga ”jag älskar dig” till sina barn. Nu vågar de söka hjälp redan som tonåringar. 

Under 2022 hade tjejjourerna, ungdomsjourerna och jourer som fokuserar på att bekämpa sexuella övergrepp och incest ungefär 1,700 stödkontakter (samtal, chatt, sms) med killar och män. Trots detta fortsatte den överväldigande majoriteten av stödkontakterna att vara från flickor och unga tjejer. Den totala siffran var nämligen 48 000. Men enligt Unizon har stödkontakter ökat de senaste åren och både fler killar och tjejer hör av sig.

Persson menar samtidigt att det är viktigt att öka resurserna för att stödja killar. Det innebär att erbjuda utbildning om jämställdhet, tjejers och deras egna rättigheter samt psykiskt välmående. Persson menar att de riktat särskilt fokus mot idrottsvärlden, specifikt inom de stora ”killsporterna” som hockey, fotboll och bandy, som tilldelas miljarder i skattemedel.

– Får man nu så mycket pengar ska det till att de utbildas. Det blir även bättre spel om killar får prata öppet om sitt mående, menar Persson.

5 saker som måste göras för att minska killars våld mot tjejer.

Persson menar att det finns vissa konkreta åtgärder vi borde ta till enligt nedan:

 • Framför allt ska vi se till att det finns stöd för unga som vill ha det, både killar och tjejer. Det ska finnas i skolan, inom barn- och ungdomspsykiatrin och via ideella organisationer där du kan vara anonym. Stödet måste finnas tillgängligt på nätet, där de unga finns. Finns de på Tiktok ska vi också finnas där.
 • Vi måste reglera internet. De sajterna som sprider bilder och filmer på tjejer som aldrig tas bort, ska hållas ansvariga och straffas för det. Det är olagligt och där måste politiken göra mer. Både via EU men också via hela det internationella systemet. Den lagstiftningen som gäller i verkliga livet ska även gälla på nätet.
 • Vi måste göra det möjligt för unga att engagera på olika sätt. Att engagera sig i samhället leder till bättre hälsa. Vi måste stötta ungdomsorganisationer och se till att de har tillgång till en vuxenvärld som kan stötta och hjälpa. Så att de känner framtidshopp.
 • Vi ska ha nolltolerans mot våld och övergrepp. Ta till åtgärder direkt om killar går över gränsen. Tillåt inte gamla synsätt om att ”boys will be boys”, utan agera direkt.
 • Vi måste fokusera på unga tjejer. Uppmuntra dem till sina känslor och lyft fram att det är positivt att våga anmäla brott.

Kom ihåg, det är aldrig dig det är fel på, det är alltid förövaren. Lita på dina känslor och vet dina rättigheter. Det finns stöd och hjälp att få och du hittar några viktiga nummer nedan. 

Mår du dåligt? Hit kan du vända dig för att få hjälp

 • Vid akuta situationer ring 112
 • Mindler är en psykologmottagning på nätet du kan vända dig till om du upplever psykiska besvär.
 • Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
 • Du kan ringa Kvinnofridslinjen dygnet runt på 020-50 50 50. Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.
 • Hos Roks kan du hitta kvinno- och tjejjourer nära dig.
 • Terrafem har en jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst, och erbjuder stödsamtal på flera olika språk. Du når dem på 020-52 10 10 och samtalet syns inte på din telefonräkning.
 • Om du är under 20 år kan du få stöd av Unga relationer. Du kan chatta anonymt varje kväll mellan klockan 20.00 och 22.00.