in

Polisen: ”Strypsex kan vara mordförsök”

tjej
Bildkälla: Freepik

Killars dödliga våld mot tjejer har inte minskat över tid, samtidigt är debatten om våld i ungas parrelationer yrvaken. Unga har svårt att veta hur en sund kärleksrelation ser ut, menar polisen Markus Antonsson, som också lyfter fram killars konsumtion av våldsam porr som ett problem.

– Vi som är vuxna behöver utbilda unga killar om att porr ofta är rena övergrepp och våldtäkter. Mer

Nära var fjärde flicka och ung kvinna har blivit utsatt för våld i en parrelation. Våldet är vanligare och lika grovt som det vi ser i vuxnas parrelationer, och mörkertalet tros vara enormt. Men kunskaperna om pojkars och killars våld mot flickor och tjejer är bristfälliga, forskning saknas och det är först de senaste åren som frågan över huvud taget har börjat diskuteras. I slutet av 2023 meddelade Jämställdhetsmyndigheten att man har tagit initiativ till ny forskning på området. Samtidigt publicerade man en rapport som visade att det dödliga partnervåldet mot flickor och tjejer har varit konstant de senaste 27 åren, samtidigt som antalet vuxna kvinnor som dödats av en man i en nära relation har minskat. 

Våldet som flickor och tjejer utsätts för är ett alarmerande samhällsproblem och konsekvenserna för unga som utsätts kan vara mer förödande än för vuxna som utsätts. I en rapport om våld i ungas parrelationer skriver Brottsförebyggande rådet, BRÅ: 

“Våldsutsatthet eller våldsutövande under ungdomstidens kritiska utvecklingsfas påverkar möjligheterna till en framgångsrik övergång till vuxenlivet, vilket i sin tur riskerar att få negativa konsekvenser längre fram i livet.”

I samband med rapportsläppet konstaterade BRÅ också att våld i ungas relationer inte uppmärksammas tillräckligt och att det förebyggande och stödjande arbetet ofta utgår från ett vuxenperspektiv. 

pressbild marcus antonsson 48996crop08030243024resize600600autoorientquality90density150stripextensionjpgid26
Markus Antonsson. Bild: Polismyndigheten

Markus Antonsson är polis och har lång erfarenhet av att arbeta med mäns våld mot kvinnor. Han var med och startade Igor-projektet, vars syfte var att minska partnervåld, och har kallats för eldsjäl när det gäller just den här typen av våld. 

– Det finns så mycket att säga om just ungas relationer där hot och våld förekommer. Det är så vanligt, och mörkertalet är stort. Här finns en enorm okunskap och skam hos de som drabbas. Men det är aldrig den våldsutsattas fel, ansvaret ligger alltid hos våldsutövaren.

Det finns ett stort förebyggande arbete att göra, menar han. Men det handlar också om att skapa tillit och förtroende så att unga vågar berätta vad de utsätts för. 

– Man måste börja tidigt med att stärka unga flickor och kvinnor i deras tro på sig själva, men det handlar också om att informera killar och tjejer om hur man har en relation, vad som är okej, samtycke och frivillighet. Det här behöver börja redan på mellanstadiet. 

Polisen: “Porr är rena övergrepp och våldtäkter”

I debatten om våld i ungas relationer återkommer ofta frågan om porrens påverkan. Porr som unga konsumeras kan innehålla våld i form av stryptag, att dra i håret och slag mot ansikte och rumpa. Sex med den typen av våldsamma inslag har idag blivit norm bland unga, enligt en enkät som SVTs Uppdrag granskning gjorde förra året. Det är mycket farligt, enligt polisen Markus Antonsson. 

– Strypsex kan vara mordförsök, om man hårdrar det. Ett pyttelitet tryck räcker för att det ska gå riktigt illa. Det är riskfyllt att syssla med, det kan vara absolut livsfarligt. Om man inte dör direkt kan man få hjärnskador både kort efter eller senare. Syrebristen är otroligt farlig.

– Och även om killen bara håller på halsen på den man har sex med kan det vara värt att fråga sig varför? Vad är det i den här rörelsen som är viktigt? Det handlar om makt, dominans och förnedring, det måste vi diskutera mer. 

Vad gäller porren är Markus Antonsson stenhård: 

– Vi som är vuxna behöver utbilda unga killar om att porr ofta är rena övergrepp och våldtäkter. 

Anledningen till att Markus Antonsson tar upp den våldsamma porren i samma andetag som han pratar om våld i ungas relationer är för att han tror att det kan hänga ihop. Våldet i sängen kan normaliseras, gränser flyttas och det kan flytta ut och utövas i andra delar av livet också. 

–  Vi ser att det blir ett sammelsurium av allt. Brottsliga handlingar blandas med sådant som inte är straffbart, men för den sakens skull inte moraliskt rätt. Och ungdomar har svårt att reda i vad som är vad, och vad som är normalt och okej. 

Socialtjänsten vet vilka killar som riskerar att utöva våld – men inget görs

Det är inte bara regelrätta slag och sparkar som killar utsätter tjejer för. Det handlar också om materiellt och psykiskt våld, att kontrollera mobiltelefonen och bestämma vem man får umgås med. 

– Om din första stora kärlek kollar din telefon varje kväll, hur ska du veta att det inte är normalt? Normaliseringsprocessen ser likadan ut som hos vuxna, men den är mycket snabbare och kan bli förödande. 

Enligt Markus Antonsson är en betydande del av pojkarna och killarna som utsätter sina flickvänner för våld själva uppvuxna med våld i hemmet. 

– De har dåliga erfarenheter från barndomen. De har sett sin mamma bli slagen och ibland själva blivit slagna. 

Ofta känner socialtjänsten till de här fallen, men ändå görs inga förebyggande insatser för att informera och stärka pojkar kring hur normala, kärleksfulla relationer ska se ut. Det hade kunnat minska våldet i ungas relationer, tror Markus Antonsson. 

– Socialtjänstens relationsvåldscentrum har 18-årsgräns, då blir det avdelningen som arbetar med barn och unga som blir ansvarig och de har inte den kunskapen eller tiden som krävs. De här barnen faller mellan stolarna när varken socialtjänsten, skolan eller föräldrarna kan eller vill ta ansvar. 

Hos socialtjänsten finns även ett stödcentrum för unga brottsoffer, men även där saknar kunskap, säger Markus:

– Och många gånger polisanmäls inte den här typen av brott, vilket gör att socialtjänsten aldrig får kännedom om det.