in

Det avslöjar din handstil om dig – gör vårt test och se vem du är!

dragarbild handstil

Lutar din handstil mycket åt höger när du skriver? Då är du vänlig men impulsiv. Experter påstår att de kan analysera din handstil och se vem du är. Gör testet och se om det stämmer! Mer

Ända sedan antiken har forskare studerat hur vår handstil, och sätt att skriva, kan visa på vilka personliga egenskaper vi har. Grafologi, som det kallas, används idag inom flera olika områden. Allt från kriminalutredningar till att förstå vår hälsa.

– Bara genom att analysera din handstil kan experter få fram över 5000 olika personlighetsdrag, säger grafologen Kathi McKnight till Business insider:

Här nedan är någa enkla exempel, som kanske inte säger allt om vem du är, men som kan ge underlag för intressanta disskussioner.

Innan du börjar, skriv den här meningen på ett papper:
”No one is you, and that is your power. Love yourself”

Tyd tecknen nedan och se om du kan känna igen dina personlighetsdrag!

1. Hur stora är bokstäverna?

Grafologi Stora-bokstäver

A. Stora bokstäver och ord: Du vill gärna bli sedd av andra. Du gillar människor.
B. Små bokstäver och ord: Du är bra på att fokusera och har inga problem med koncentrationen. Du är mer introvert än extrovert.

2. Vilket håll lutar bokstäverna?

Grafologi LutningNY

A. Lutning åt höger: Du är vänlig, sentimental och impulsiv. Du styrs av dina känslor och värderar din familj och vänner högt.
B. Ingen lutning: Du styrs mer av logik än känslor. Du är stabil och jordnära.
C. Lutning åt vänster: Du jobbar hellre på egen hand än tillsammans med andra. Du är reserverad och tystlåten.

3. Hur hårt tryck har du på pennan?

Grafologi Hårt-tryck

A. Hårt tryck: Du har nära till dina känslor och reagerar ofta väldigt intensivt.
B. Lätt tryck: Du har lätt att anpassa dig till olika situationer och blir sällan nertyngd av dina känslor.

4. Hur ser dina uppåt-loopar ut?

Grafologi L

A. Stor loop på bokstaven l: Du gillar att drömma stort.
B. Liten eller ingen loop på l: Du är realistiskt lagd.
C. Stor loop på bokstaven t: Du är känslig för kritik.
D. Liten eller ingen loop på t: Du är disciplinerad och kan jobba hårt.

5. Hur ser dina neråt-loopar ut?

Grafologi Y

A. En smal, eller ingen loop på bokstaven y: Du har få men nära vänner.
B. En stor loop på y: Du har en stor umgängeskrets och många bekanta.
C. En lång krok på y: Du älskar att resa.
D. En kort krok på y: Du gillar att vara hemma.

6. Hur långt mellanrum är det mellan bokstäverna?

Grafologi Tätt-ihop

A. Tätt ihop: Du är logisk och metodisk och tänker över dina beslut.
B. Långt isär: Du är intelligent och intuitiv.

7. Pricken över i

Grafologi i

A. Stor cirkel över bokstaven i: Du har barnasinnet kvar och du är konstnärlig.
B. Liten prick: Du gillar ordning och reda och du kan fokusera på detaljer.

Testet är gjort av Kathi McKnight.