in

Love is Blind Sverige visar att den ”för snälla” killen är en myt

Love is blind Sverige på Netflix
Bildkälla: Love is blind Sverige /Netflix

KRÖNIKA. Är en ”för snäll” kille någon som kärleksbombar en till man känner tacksamhetsskuld? Nej – långt ifrån, konstaterar Signe Krantz efter att ha sett Love is blind Sverige. Mer

Hur är en ”för snäll” kille? Är det någon som är lyhörd till och anpassar sig efter andras behov och signaler? Eller någon som kärleksbombar personer till de känner en tacksamhetsskuld? Hur reagerar den för snälla killen när någon inte agerar på tacksamhetsskulden som han skapar? Christofer och Catja är ett par som går från främlingar till förlovade i ”Love Is Blind Sverige” och deras uppbrott är programmets höjdpunkt.

Christofer nästan dränker Catja i komplimanger om hennes utseende och person, tillsammans med sin catchphrase för henne ”Mitt hjärtas fröjd och eviga längtan”. Hon rör sällan en min och besvarar dem endast med ett tack. Deras behov och sätt att ge och ta emot uppskattning verkar inte stämma överens och ingen av dem förmår möta den andra. Hon tycker att han är ”för snäll” och tappar sig själv när han vill vara snäll och tillmötesgående. Han tycker att hon borde ge honom fler komplimanger och mer uppskattning med tanke på alla uppoffringar han är beredd att göra. 

Under uppbrottet säger Christofer att han skulle kunna köra över Catja om han bara ville och beklagar sig över att ”bad boys” alltid vinner medan ”nice guys” alltid förlorar. Fasaden av den snälla killen faller och blottar en avundsjuk, berättigad och kvinnoföraktande person. Offerkoftan ligger som ett andra lager hud när han anklagar Catja för att använda sex och sin kropp, som han gett henne många komplimanger för, för att distrahera honom från deras problem. Är hans komplimanger och uppoffringar en fasad framför attityder som annars hör hemma på ett forum för incels? 

Det finns inget problem som heter att vara för snäll. Det handlar egentligen om att ignorera antingen sina egna eller andras behov. Hundra komplimanger om dagen gör inte mycket för en person som blir obekväm av dem. Det är lätt att känna sympati för att Christofers kärlek inte tydligt besvaras, men frågan är om hans kärleksfulla gester är för Catjas skull eller sin egen. Han känner sig berättigad till komplimanger, uppoffringar och ett moraliskt övertag i deras relation i egenskap av snäll kille. När Catja gör slut börjar han förakta och håna henne. Hon får inte ens avsluta en mening utan att bli avbruten. Inför kamerorna beklagar han sig sedan över att han inte var ”tillräcklig” för henne, som om problemet var att hon inte uppskattade det han gav. Christofer hade aldrig, som Catja trodde, tappat sig själv i sin vilja att vara snäll.

Den för snälla killen är en myt. De tappar inte sig själva i sin vilja att vara snälla utan deras behov av bekräftelse och känsla att vara berättigad till uppskattning är själva motivationen till deras kärleksbombande, uppvaktning och uppoffringar. Mottagaren får en ouppnåelig tacksamhetsskuld och killen kan utmåla sig själv som martyren som stått ut med den otacksamma vännen eller partnern. ”Love is Blind Sverige” visar att snällhet inte är samma sak som att ta hänsyn till andras behov och att martyrskap kan gå hand i hand med själviskhet.

Signe Krantz, 29 år gammal och jobbar som projektledare

signe
Bildkälla: Privat
debatt roster ruta