in

Kläder från EU dumpas på soptippar i Afrika

Namnlost 1 6
Bildkälla: Unsplash

Exporten av begagnade kläder från EU har tredubblats de senaste 20 åren – och många av plaggen hamnar på soptippar i bland annat Afrika. Mer

Exporten av begagnade kläder och textilier från EU till andra länder har tredubblats de senaste 20 åren. Främst handlar det om begagnade textilier som exporteras till Afrika och Asien. Även från Sverige ökar exporten men inte i lika stor omfattning, enligt Naturvårdsverket.

Kläderna hamnar på soptipparna eftersom att de är smutsiga, av dålig kvalité, eller förstörda och inte går att använda. Många av plaggen är dessutom tillverkade av icke biologiskt nedbrytbara fibrer, vilket innebär att de kan sprida hälsofarliga gifter om de eldas upp.

Det är ett bekymmer för både miljön och klimatet när gamla textilier dumpas. Inom EU diskuteras det nu hur man kan reglera exporten för att behålla avfallet inom unionen och ta hand om det här istället.

Källor: SR, EEA och Cirular Hub.

Läs mer på vår Instagram.