Fler artiklar

  • nytt
    in

    Så kan du engagera dig för ett bättre samhälle

    Känner du ett behov av att engagera dig för ett bättre och mer inkluderande samhälle? Kanske hjälpa nyanlända med läxhjälp, vara samtalsstöd för människor som lever i utanförskap, vara ett bollplank för en ungdom som behöver dig eller stötta någon som blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp? Här är några tips på organisationer du kan söka dig till. Mer