in

Konflikten på gränsen mellan Grekland och Turkiet – förklarad i 7 steg

Vad händer på gränsen mellan Grekland och Turkiet?
Bild: Phil Botha / Unsplash

I slutet av februari i år valde Turkiet att öppna gränsen till EU. Det har lett till att många människor på flykt nu rör sig mot Grekland. Men varför var gränsen stängd från början? Och vad innebär det för människor på flykt att den öppnas? Vi försöker förklara! Mer

Varför är så många människor på flykt?

Sedan det syriska inbördeskriget bröt ut för ungefär nio år sedan har mer än fem miljoner människor tvingats fly från sina hem. Den väpnade konflikten har lett till den största flyktingkatastrofen sedan Andra världskriget. En del av de människor som nu försöker ta sig från Turkiet till Grekland och EU kommer även från Afghanistan och Pakistan.

Vad innebär flyktingavtalet mellan EU och Turkiet?

Efter flyktingkrisen 2015 slöt EU och Turkiet ett avtal – det så kallade flyktingavtalet. Det innebär att Turkiet i utbyte mot ekonomiskt stöd och andra förmåner ska hålla gränsen mot EU stängd för flyktingar och migranter.

Innan avtalet slöts tog sig många flyktingar till Grekland. I och med avtalet är det möjligt för Grekland att skicka tillbaka flyktingar – som saknar giltiga resehandlingar – till Turkiet. För varje person, utan giltiga resehandlingar, som skickas tillbaka ska EU ta emot en syrisk flykting från flyktingläger i Turkiet, enligt avtalet.

I slutet av februari i år valde dock Turkiet att bryta avtalet och åter öppna gränsen mot EU, vilket har lett till att människor nu försöker ta sig till Europa via Grekland.

flykting
Bild: Rostyslav Savchyn / Unsplash

Varför valde Turkiet att öppna gränsen?

Varför väljer Turkiet att öppna gränsen nu? Turkiet tycker inte att EU har hållit sin del av avtalet. Samtidigt har den väpnade konflikten i Idlib-provinsen i nordvästra Syrien trappats upp under de senaste veckorna, vilket har lett till att människor nu försöker ta sig därifrån. Därmed har fler flyktingar tagit sig till Turkiet.

Vad händer vid den grekiska gränsen?

Det är en minst sagt orolig situation på gränsen mellan Grekland och Turkiet. Grekland skingrar flyktingar med våld och tårgas och Turkiet svarar i sin tur med tårgas mot de grekisk trupperna. Samtidigt försöker människor ta sig från Turkiet till Grekland sjövägen. Människor på flykt hamnar mitt emellan, då Grekland försöker hålla sin gräns stängd, samtidigt som Turkiet hindrar människor från att ta sig tillbaka in i Turkiet.

Hur agerar Grekland och EU?

Grekland har fått kritik från bland annat UNHCR, då landet vägrar ta emot ansökningar om asyl. Även EU har varnat Grekland att asylrätten måste gälla. Detta efter att det bland annat rapporterats om att asylsökande tillfångatagits och misshandlats innan de deporterats från Grekland, utan att ha fått chansen att söka asyl där.

Samtidigt vill EU nu erbjuda migranter i lägren på de grekiska öarna pengar för att återvända hem. Det handlar om 2 000 euro till migranter som anlände till Grekland innan den 1 januari i år, och lösningen är bara tillfällig. Pengarna erbjuds alltså migranter och inte flyktingar. Detta då flyktingar inte anses ha ett säkert hem att återvända till. Har du koll på skillnaden?

flyktingar

Vad är skillnaden mellan en migrant och en flykting?

Orden flykting och migrant används ofta i samman mening, och ibland används det ena ordet när man egentligen menar det andra. Så vad är egentligen skillnaden? Kort kan man säga att en migrant är en person som av olika anledningar, exempelvis för att återförenas med sin familj eller i hopp om att få ett bättre liv, söker sig till ett annat land. En flykting är istället en person som på grund av exempelvis en väpnad konflikt i Syrien, tvingas fly till ett annat land. Som flykting klassas man också om man riskerar att straffas med döden i sitt hemland, eller riskerar förföljelse på grund av exempelvis kön och sexuell läggning. Har skillnaden någon betydelse? Ja, det kan spela roll – när det kommer till vilka som får asyl.

Vad innebär asylrätten?

Sverige och resten av EU:s medlemsländer har skrivit under FN:s flyktingkonvention, den så kallade Genèvekonventionen, vilket innebär att människor som klassas som flyktingar enligt definitionen ovan har rätt att söka asyl här.

För att få söka asyl måste en person som är på flykt först ta sig till det land där de vill söka asyl. Det går alltså inte att söka asyl i Sverige från exempelvis Syrien, eller en svensk ambassad i något annat land. Men vägen hit kan innebära stora risker – och i värsta fall död – för många. Vill du veta vad du kan göra för att hjälpa människor på flykt?

Så kan du hjälpa människor på flykt

  • Sverige för UNHCR:s hemsida kan du bidra till att underlätta livet för människor på flykt. 185 kronor kan ge sjukvård till en människa på flykt, medan 304 kr kan bidra till madrass, luggunderlag, köksutrustning, presenning, filtar och en vattendunk för människor som tvingas fly från sina hem.
  • Röda korset hjälper människor i kris- och katastrofdrabbade länder och ditt bidrag kan exempelvis ge människor på flykt en värmande filt, hygienartiklar för kvinnor och vinterkläder för barn.
  • Rädda barnen hjälper barn på flykt, från flyktinglägret till mottagande i Sverige. Du kan bli månadsgivare eller swisha en gåva.