in

7 procent av kvinnor förlorade sin oskuld genom våld eller hot – enligt ny studie

oskuld vald hot
Jon Tyson / Unsplash

Ny forskning från Harvard visar att sju procent av amerikanska kvinnor blev tvingade till sex när de förlorade oskulden. Mer

Denna artikel tar upp sexuella övergrepp och trakasserier.

Sex ska vara härligt, tryggt och med någon man vill ligga med. Det ska alltid ske på dina villkor och för att du vill. Men så är det tyvärr inte alltid.

I en studie ifrån Harvard uppger 7 procent av över 13 000 tillfrågade kvinnor att de tvingades till att förlora sin oskuld, där de flesta i genomsnitt var 15 år och männen var betydligt äldre när det skedde. Nästan hälften av dessa kvinnorna berättar att de hölls nere. Och ännu fler sa att de verbalt pressades till att ha sex mot sin vilja.

AP skriver att forskarteamet undersökte 13 310 vuxna kvinnor i åldrarna 18 till 44 år mellan åren 2011 och 2017, och intervjuade kvinnorna om deras första sexuella möte. Även om undersökningen inte bokstavligen använde ordet ”våldtäkt”, beskriver frågor och svar det som klassas som en våldtäkt.

Den nya studien är en analys av svar från vuxna kvinnor som deltog i undersökningen redan innan #metoo lyfte på locket för fler att våga och orka berätta om övergrepp.

Video gjord av HelloGiggles

Svenska studien om sexuella trakasserier

I maj i år publicerade Folkhälsomyndigheten en studie där sexuella trakasserier under år 2017 undersöktes. Studien visar att nästan hälften av alla kvinnor någon gång utsatts för sexuella trakasserier. Kvinnor under 30 visade sig vara de mest drabbade.

– Det är ett folkhälsoproblem och helt oacceptabelt, säger utredaren Charlotte Deogan i en intervju med SVT.

Det studien framför allt visar på är de stora skillnader i upplevelsen av sex bland män och kvinnor, där utsattheten för sexuella trakasserier och sexuellt våld skiljer könen åt. Nio procent av männen uppger att de utsatts för trakasserier och en procent för våldtäkt. Kvinnornas siffror är betydligt högre:

  • 42 % kvinnor – Sexuella trakasserier i form av sms, sexuellt förtal eller blottare. 
  • 39 % kvinnor – Sexuella övergrepp, tvångskyssar, tafsad på eller tvingad att ta på någons kropp på ett sexuellt sätt.
  • 11 % kvinnor – Försök till sex genom fysiskt våld eller hot.
  • 7 % kvinnor – Påtvingat sex genom fysiskt våld eller hot.

Statistiken är dock ännu högre för den yngre generationen. Där 57 % anger att de någon gång varit utsatta för sexuella trakasserier och 55 % har erfarenhet av ett sexuellt övergrepp.

Även om #metoo gjorde sitt och vi kommit en god bit på vägen så behöver mer göras. Det finns mörkertal därute och det är viktigt att prata öppet om detta samhällsproblem. Ett nej är alltid ett nej!

Läs också om hur kroppen påverkas efter ett trauma.