in

Så påverkas din kropp av ett trauma

kroppen trauma

Får du inte hjälp att bearbeta ditt trauma är det inte bara din mentala hälsa som tar stryk. Det kommer även att påverka din kropp. Mer

Om du upplevt ett trauma innan du hunnit fylla 18 år är du inte ensam. Enligt 2012 report by the National Center for mental health promotion and youth violence prevention är det många barn som lider av traumatiska upplevelser. Mer än 60 procent av amerikanska barn har någon gång utsatts för ett trauma. Rapporten visar även att 26 procent av dessa barn är med om ett trauma innan de hunnit fylla fyra år.

Det är inte bara vuxna som påverkas när de utsätts för obehagliga upplevelser. Även barn kan agera utifrån sitt trauma och visa tecken på posttraumatisk stress (PTSD) i form av mardrömmar, lätt irritation och att de isolerar sig från omvärlden.   

Det är kroppens sätt att meddela att den är i stress.

– På grund av vad som hände dig, på grund av vad du har upplevt, kommer din kropp att producera fler stresshormoner än en vanlig person, säger Nadine Burke Harris, barnläkare och grundare av center for youth wellness i en intervju med Teen Vouge. 

Hon fortsätter förklara att problemen efter ett trauma kan variera, men att många lider av sömnproblem, ångest och depression. Ungdomar eller yngre vuxna får oftast plötslig huvudvärk, magsmärtor och blir lättare sjuka.

I ett flertal fall tar ungdomar och även vuxna ut sin stress i ett destruktivt beteende som skadar de själva. Burke Harris betonar hur viktigt sömn, mat, ens mentala hälsa, fysisk aktivitet, mindfullness och ens relationer är för att kunna gå vidare. Däremot är det lättare för en tonåring att övervinna sitt trauma än en äldre person.

Har du en person i din närhet som utsatts för trauma? 

Det är viktigt att finnas där för personen och visa sitt stöd. Det finns oftast en skam i att våga visa sig sårbar och ta emot hjälp. Pusha inte personen utan ha en trygg och öppen relation. Burke Harris menar på att goda relationer är nyckeln för att gå vidare från sitt trauma. Är personen öppen för professionell hjälp kan du hjälpa personen att kontakta en psykolog. Där kan man få konkreta uppgifter på hur hen ska komma över sitt trauma. Självklart är det viktigt att nära och kära finns där men ibland kan det vara bra att prata med en expert. 

Har du själv upplevt ett trauma?

 Glöm aldrig att du inte ensam och att det finns fler som delar samma erfarenheter som dig. Det finns hjälp att få i chattforum, ungdomsmottagningar, hos kuratorer och hos vårdcentralen. Våga ta emot hjälp och var snäll mot dig själv.