in

1 av 10 män i Sverige har köpt sex: ”Gemensamt är den dåliga kvinnosynen”

dragarbild
Bildkälla: Amir Hosseini / Unsplash

Var tionde man i Sverige har någon gång köpt sex. Vi har pratat med Meghan Donevan på hjälporganisationen Talita, som erbjuder stöd och hjälp till kvinnor som utnyttjas inom sexhandeln. Mer

Enligt en studie från Folkhälsomyndigheten 2019 har en av tio män någon gång betalat eller gett annan ersättning för sex. 33 procent har gjort det i Sverige och totalt 80 procent har någon gång gjort det utomlands. Den ideella organisationen Talita erbjuder hjälp och stöd till de som utnyttjas inom sexhandeln och vi har pratat med Meghan Donevan, som är forskningsledare på organisationen. Enligt henne kommer de flesta kvinnor som söker sig till Talita från fattiga länder – främst Nigeria och Rumänien.

– Dessa kvinnor kommer från fattigdom och utsätts för diskriminering på grund av sitt kön och sin etnicitet och vill få ett bättre liv här i Europa. Men sedan möter vi också svenska kvinnor, och samtliga har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen, säger Meghan och fortsätter:

– På över 20 år har vi aldrig träffat någon som sagt att hon vill vara i prostitution, efter att fått förtroende för oss. Ibland behöver man lämna prostitution för att förstå hur pass utsatt man var och hur dåligt man mådde.

MeghanDonevan porträtt
Foto: Meghan Donevan på Talita

”Gemensamt är den dåliga kvinnosynen”

Så vilka är männen som köper sex? I en granskning av Sveriges Radio var en tredjedel av alla män som dömdes för sexköp 2019 födda på 90-talet. Meghan beskriver sexköparna som vilken man som helst från alla typer av samhällsnivåer. Det kan vara en 15-åring, en medelålderspappa eller en pensionär över 70 år.

– Det som de alla har gemensamt är den dåliga kvinnosynen, avsaknaden av empati och att de anser sig ha rätt till kvinnors kroppar, säger hon.

Enligt Meghan är sexköpslagen ett användbart verktyg för att komma åt sexköpare och människohandlare. Lagen är unik i sitt slag och infördes i Sverige 1999, som första land i hela världen att kriminalisera köp av sex. Enligt Meghan hjälper lagen även kvinnor att komma ur prostitutionen.

– Via polisen och sexköpslagen kommer vi på Talita i kontakt med kvinnor som annars aldrig skulle komma i kontakt med stödverksamheter, säger Meghan.

”Prostitutionen har flyttats till internet”

Efter att sexköpslagen infördes har man kunnat se en minskning av gatuprostitutionen i Sverige, enligt en rapport från regeringen 2008. Samtidigt har en stor del av prostitutionen flyttats till internet.

Meghan menar att pandemin gjort att allt fler människor, framförallt kvinnor och tjejer, hamnat i en väldigt svår ekonomisk situation. Det är detta som resulterat i att allt fler tvingas in i en kommersiell sexuell exploatering och hallickverksamheter online, som exempelvis sugardejting. En studie i Logos från förra året bekräftar det som Meghan berättar.

Phone 1
Foto: Priscilla Du Preez / Unsplash

Ett exempel på kommersiell sexuell exploatering är porrindustrin, och Meghan menar att de kvinnor som hon träffat, och som används inom pornografi, har samma bakgrund som de som utnyttjas i prostitution. De har ofta en historia av sexuella övergrepp och har dragits in i sexhandeln på grund av fattigdom och psykosociala problem.

– Det är ingen slump att de luras in i porrindustrin. Porrproducenter är väl medvetna om att dessa utsatta flickor och kvinnor är lätta att utnyttja. Vi vet också att porrproduktion leder till liknande skadeverkningar som andra former av kommersiell sexuell exploatering. Men att allting dokumenteras gör det ännu mer traumatiserande och svårt att kunna lämna och bearbeta allt våld och all förnedring man varit med om.