in

Vad betyder hus inom astrologi? Vi reder ut!

husastrologi 1
Foto: Greg Rakozy/Unsplash

Stjärntecken har vi koll på, men hur är det egentligen med hus inom astrologi? Vi reder ut vad de tolv husen betyder och hjälper dig räkna ut vilket du tillhör! Mer

Om astrologi hade varit en teater hade planeterna varit skådespelarna, stjärntecken hade varit rollerna och husen hade varit scenerna. Vilket astrologiskt hus du tillhör säger faktiskt ibland mer om ditt beteende än vad ditt stjärntecken gör. I horoskopet finns det tolv hus, som motsvarar zodiakens tolv stjärntecken. Husen berättar var de olika krafterna verkar, medan stjärntecknet berättar hur.

Räkna ut vilka hus du hör till

För att ta reda på vilka hus man tillhör behöver man veta exakt tid, datum och plats där man föddes. Detta är för att man behöver veta vilka hus de olika planeterna befann sig i när man föddes. Inom astrologi räknas även solen och månen till planeterna. De övriga planeterna är Merkurius, Mars, Neptunus, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus och Pluto. Du kan läsa mer om de olika planeternas betydelse här.

Ett tips är att ladda ner en app som kan räkna ut vilka hus du tillhör, till exempel Co-star Personalized Astrology. Där får du också dagliga uppdateringar om vad som händer med dina planeter och vad du har att vänta dig baserat på ditt stjärntecken.

De 12 husen i horoskopet

De första sex husen representerar den privata sfären, medan de återstående handlar om ens förhållande till omgivningen.

 • Första huset: gestalt
 • Andra huset: ägande
 • Tredje huset: vänner, umgänge
 • Fjärde huset: hem, familj
 • Femte huset: njutningar, fritid
 • Sjätte huset: arbete
 • Sjunde huset: partner
 • Åttonde huset: födelse och död
 • Nionde huset: förändringar
 • Tionde huset: social status
 • Elfte huset: ideal
 • Tolfte huset: offer
stjarntecken
Foto: Nastya Dulhiier/Unsplash

Husen och motsvarande stjärntecken

De tolv husen motsvarar också varsitt stjärntecken. Vissa menar att husen relaterar till motsvarande tecken, det vill säga att de har liknande egenskaper. Till exempel representerar sjätte huset arbete och relaterar till jungfrun. Jungfrun är enligt astrologin ett stjärntecken som fokuserar mycket på just arbete och ogillar slarvighet.

 • Första huset: väduren
 • Andra huset: oxen
 • Tredje huset: tvillingarna
 • Fjärde huset: kräftan
 • Femte huset: lejonet
 • Sjätte huset: jungfrun
 • Sjunde huset: vågen
 • Åttonde huset: skorpionen
 • Nionde huset: skytten
 • Tionde huset: stenbocken
 • Elfte huset: vattumannen
 • Tolfte huset: fiskarna

Vad betyder de olika husen?

Första huset 

Det första huset representerar temperament och personlighet. Planeter i det första huset får stort inflytande över horoskopet. Om solen skulle befinna sig i det första huset så skulle det innebära att den inre och yttre personligheten sammanfaller med varandra. Personen är alltså så som hen uppfattas vara.

Andra huset

Det andra huset representerar ekonomi, finanser och ägodelar. Det visar din inställning till materiella ägodelar. Om en stark planet finns i det andra huset tyder det på ekonomisk framgång. Om man inte har någon planet i detta hus i sitt horoskop så tyder det på att personen inte bryr sig så mycket om pengar eller dyra saker. Har man flera osäkra planeter i det andra huset kan man få problem med ekonomin.

Tredje huset

Det tredje huset representerar ditt förhållande till den närmsta omgivningen. Huset inriktar sig på individens sätt att kommunicera med omgivningen i vardagen. Till exempel hur man uttrycker sig i tal och skrift och vilken inställning man har till personer man umgås med.

Fjärde huset

Det fjärde huset representerar din familj och ditt hem samt ditt ursprung och dina rötter. När man föds är hemmet hela ens värld. När man blir gammal och skröplig blir hemmet åter viktigare och man lämnar det sällan. Ens föräldrar och barndomsmiljö hör också till detta hus. Om en person har solen i det fjärde huset tyder det på att hen strävar efter ett stabilt familjeliv.

Femte huset

Det femte huset representerar din kreativa sida. Hit hör också barn, fritidsaktiviteter, kärleksaffärer, förälskelser och spel. Femte huset handlar exempelvis om hur man handskas med sin fritid och sin kreativa förmåga. Huset pekar på var man kan finna verkliga glädjeämnen.

Sjätte huset

Det sjätte huset representerar arbete och hälsa. Inställningen till över- och underordnade hör också hit. Kroppens fysik, motion och vitalitet, det vill säga hur man sköter sin hälsa, behandlas av det sjätte huset. Sambandet mellan hälsan och arbetslivet beskrivs även i det här huset. Om man inte sköter sin hälsa så kommer arbetsförmågan inte bli lika bra.

hussol
Foto: Selvan B/Unsplash

Sjunde huset

Det sjunde huset representerar samarbete. Inställningen till vänner, familj och kärlekspartner samt inställningen till arbetsrelaterade och känslomässiga relationer beskrivs i horoskopets sjätte hus. Det visar också hur man hanterar önskemål från andra om samarbete i olika former.

Åttonde huset

Det åttonde huset representerar pengar och saker som man kan få av andra, till exempel gåvor och arv. Huset behandlar även födelse och död. Huset beskriver din inställning till andras pengar och även meningen med livet och döden. Skulle en person ha Uranus i horoskopets åttonde hus så pekar det på en dragning till livets mysterium och det ockulta.

Nionde huset

Det nionde huset representerar akademiska studier, intresse för religion, resor och filosofi. Huset handlar om aktiviteter på ett högre plan samt etik och moral.

Tionde huset

Det tionde huset representerar karriären, arbetslivet och ambitioner. Huset innefattar sånt som ligger utanför hemmet, till exempel social status och ansvarskänsla. Huset kan indikera om en person kommer bli en väl ansedd person i samhället. Om planeten Mars skulle återfinnas i det tionde huset så kan det tyda på en strävan efter status och berömmelse.

Elfte huset

Det elfte huset representerar sällskapslivet och idrottsföreningar. Ytligt bekanta personer hör också hit. Huset pekar på förmågan att arbeta i grupp, skaffa nya vänner och delta i en sammanslutning som har ett gemensamt mål. Om solen skulle stå i det elfte huset så pekar det på att personen är en utpräglad sällskapsmänniska med många vänner. Personen kan också vara eller komma att bli något av en ledargestalt i gruppsammanhang. Om solaspekterna är goda så kommer personen att få mycket hjälp av sina vänner på många områden.

Tolfte huset

Det tolfte huset representerar det hemliga, fördolda och undermedvetna. Ämnen som motgångar och ensamhet finns också i detta hus. Detta hus pekar på vad man är tvungen att uppoffra för att nå sina mål och visioner i livet. Huset kan också ge svar på varför vi agerar som vi gör i vissa situationer. Om Neptunus skulle stå i detta hus är personen mycket känslig och har en stark intuition. Om Venus skulle stå i det elfte huset så är personen ofta tillbakadragen och blyg av sig. Personen kan också tycka om ensamhet och tystnaden.

Tack Astrologi.se för hjälpen!

astrologihus
Foto: Benjamin Davies/Unsplash

Vad betyder det att ha tomma hus?

Eftersom det finns 12 hus men bara 10 planeter så är det vanligaste att man har flera tomma hus. Man brukar säga att i husen som är tomma så sker inga större toppar eller dalar utan livet flyter på ganska normalt.