Paula Warfvinge arbetar som samtalsterapeut och har lång erfarenhet av att jobba med unga som har låg självkänsla, osund självkritik, oro, ångest, prestationsångest, depression, stress/utmattning och ätstörningsproblematik. Varje vecka svarar hon på frågor som kommer in från VeckoRevyns läsare – det kan handla om allt från otrohet till hur man hanterar en konflikt med sin mamma och stress i vardagen.

Har du en fråga? Mejla [email protected].

2 2 2

Du är självklart helt anonym och källskyddad.

Paula är i grunden utbildad beteendevetare, diplomerad Kognitiv beteendeterapeut (KBT), Mindfulnessinstruktör och utbildad inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Är du i behov av samtalsterapi och skulle vilja prata mer med Paula? Du kan kontakta Paula via hennes hemsida här.

Vad betyder KBT?

KBT betyder kognitiv beteendeterapi och är en psykoterapeutisk metod. Psykoterapi går ut på att patienten går och pratar med en psykolog eller terapeut för att få hjälp med sina psykiska besvär.

Vad är KBT – kognitiv beteendeterapi?

KBT är en terapiform som ofta rekommenderas vid ångestproblematik och depression. Terapin går ut på att patienten försöker ändra sitt beteende, sina tankar och sina känslor. Inom KBT hänger dessa tre nämligen ihop och genom att ändra sitt beteendemönster går det på sikt att ändra sina känslor och tankar inför det som känns jobbigt. Med den här terapiformen fokuserar patienten på framtiden och nuet, snarare än att bearbeta upplevelser från barndom som är vanligt inom exempelvis psykodynamisk terapi. Däremot pratas det ibland om anknytningsmönster inom KBT, det vill säga hur vår barndom kan påverka hur vi närmar oss andra människor.

Vad är en KBT-behandlingen och hur går den till?

Precis som med andra former av psykoterapi går behandlingen ut på att patienten regelbundet under en viss tid går och pratar med en psykoterapeut eller psykolog. Det som är unikt med KBT är att patienten får praktiska övningar och hemläxor att göra mellan mötena. Om hen har problem med stress kan hen bland annat få i uppgift att göra olika avslappningsövningar eller att gå och prata långsamt för att få kroppen att varva ner. Patienten kan också bli ombedd att exponera sig för det som känns jobbigt. Genom att utmana sig själv kan patienten i förlängning ändra sitt tankemönster eller sina känslor inför en skrämmande situation.

Vad har psykologer, psykoterapeuter och de som arbetar med KBT och samtalsterapi för utbildning?

Både psykologer och psykoterapeuter har en skyddad titel som utfärdas av Socialstyrelsen. För att bli psykolog krävs en femårig universitetsutbildning och ett års praktik. Psykoterapeuter kan däremot ha olika bakgrund, exempelvis kan de vara utbildade socionomer och läkare. Det finns även andra yrkesgrupper som använder samtalsterapi som behandling, exempelvis kuratorer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Källa: 1177 Vårdguiden