in

Het undersökning: Så ligger det till med ungas sexliv i Sverige

I en undersökning som Folkhälsomyndigheten har gjort har man kartlagt hur unga ser på sex och relationer. Resultatet? Inte speciellt överraskande. Eller vad tycker du? Mer

Undersökningen som är gjord av Folkhälsomyndigheten är baserad på 7755 svar från unga i åldern 16-29 år i Sverige. Datan är insamlad av SCB (Statistiska centralbyrån) där könsfördelningen var 59 procent killar, 49 procent tjejer och 1 procent som inte ville kategorisera sig utifrån kön. Följ den här länken för att läsa hela rapporten som filmen är baserad på.

VeckoRevyn Shopping

1 clique sucker clitoris purple4 broklyn vibe and rotator with rabbit silicone 8 satisfyer pro deluxe next gen ligh gold white