in

Försöker din partner kontrollera dig? Här är testet som kan hjälpa dig få svar

partner kontroll

Var går gränsen för kärlek och kontroll? Ibland är det svårt att veta. Därför finns det nu ett test som kan göras för att försöka ta reda på om man är i riskzonen för en osund relation. Mer

Populärkulturen har länge lärt oss att vissa kontrollerande beteenden är romantiska. Att de som utövar dem är kärleksfulla och bara vill sin partner det bästa.

Ett klassiskt exempel är scenen i The Notebook, där Noah tvingar till sig en dejt med Allie genom att hota att släppa taget om pariserhjulet och falla flera meter ner till marken om hon säger nej.

Romantic, huh?

Många tycker nog det, eller har tyckt det, eftersom vi ofta sett sådana beteenden beskrivas som kärlek. Men det är sällan så. Tvärtom, kontrollerande beteenden är ofta destruktiva och kan så småningom utvecklas till rent våldsamma handlingar.

– De män jag dagligen möter i mitt yrke uttrycker ofta en oro över att de lätt blir arga, att de har högt temperament eller att deras närstående kan bli rädda för dem. När och om våldet blir fysiskt, så har det alltid börjat med ett psykiskt våld, som till exempel kränkningar och kontrollerande beteende. Men vi vet att det går att stoppa innan det accelererar och blir grövre, och det är just därför det är så viktigt att behandla i tidigt skede, så att man kan bryta ett potentiellt destruktivt beteende, säger Maria Jönsson, behandlare vid Alternativ till våld (ATV) Täby.

Men hur vet man då om ens partner genuint bara visar kärlek på ett sunt sätt, eller om det ligger ett kontrollbehov bakom?

Det är kan ibland vara svårt för båda parter i en relation att veta. Därför har nu Länsstyrelsen lanserat Allemanstestet, ett test som är till för den part som kontrollerar en annan i en relation.

Genom att svara på en rad frågor får man fram ett resultat och information kring var man kan vända sig om man ligger i riskzonen för ett destruktivt beteende.

kontrollerande partner

Testet kan också göras av dig som vill fundera lite kring hur din partner behandlar dig. Genom att svara på frågorna kan du få en hum om det är en destruktiv relation det rör sig om.

Känner du att din partner kontrollerar dig, psykiskt eller med våld? Hit kan du vända dig för att få hjälp:

RFSLs brottsofferjour

Kvinnofridslinjen

Alla kvinnors hus


VeckoRevyn Shopping

1 clique sucker clitoris purple4 broklyn vibe and rotator with rabbit silicone 8 satisfyer pro deluxe next gen ligh gold white