in

Folkhälsominister Gabriel Wikström: ”Jag skulle ta p-piller för män om det fanns”

gabriel wikstrocc88m p piller

Gabriel Wikström ser ljust på framtiden för preventivmedel sett till minskade biverkningar och nya metoder för män. Men vad gör han och hans regering för att skapa förändring? Mer

Gabriel Wikström är folkhälsominister och man. Han har aldrig, av förklarliga skäl, använt p-piller och har egentligen bara möjlighet att använda kondom för att skydda sig. Samtidigt ansvarar han för den politik som rör människors hälsa och jämställdhet mellan män och kvinnor, inom bland annat vården. Idag finns det ett stort utbud av preventivmedel och de fungerar i de allra flesta fall väldigt bra. Det alla, utom kondom, har gemensamt är dock att de är utformade för och används av kvinnor. Wikström menar att det gör att kvinnor idag drar ett stort lass för att skydda sig, trots att det i en heterosexuell relation borde vara bådas ansvar att skydda sig mot oönskade graviditeter. – Även om nästan alla preventivmedel som finns idag är utformade för kvinnan så betyder ju inte det att det är kvinnans ansvar, säger Wikström, och berättar att de få undersökningar som finns på området visar att preventivmedel används i större utsträckning om båda är involverade i diskussionen kring skydd.

Wikström skulle ta p-piller för män om han kunde

P-piller för män är ett ämne som länge varit på tapeten. Idag finns det preparat som skulle kunna tas fram och användas som preventivmedel av män, men det finns inget intresse hos läkemedelsindustrin att börja tillverka och sälja dessa. – Det skulle behövas fler preventivmetoder för män, jag tror att det också skulle bidra till att fler tog ett delat ansvar, säger Wikström. Kan du och din regering göra något för att sätta press på läkemedelsbolagen att ta fram p-piller för män?  – Jag tror att det viktigaste vi kan göra ifrån politiskt håll är att lyfta de här frågorna, att prata om den sexuella och reproduktiva hälsan och inte minst om jämställdhet. Skulle du ta p-piller om du kunde? – Ja.

Wikström: ”Hälso- och sjukvården kan bli bättre på att ge alternativ”

Regeringen gav nyligen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en studie på människors sexualvanor, ett studie som Wikström tror kommer ha betydande roll i debatten om preventivmedel för män. – Där kommer vi kunna se på människors attityder till både användning och ansvarsfördelning när det kommer till preventivmedel. Wikström berättar också att regeringen just nu har en satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvården där frågan om preventivmedel är med. [adSpace placement=”auto”] – Inom den är vi överens med Sveriges Kommuner och Landsting om att barnmorskor behöver få utökade möjligheter att hålla sig uppdaterade kring den senaste utvecklingen inom preventivmedel, till exempel genom utbildning om för- och nackdelar med olika preventivmedel. – Det är särskilt viktigt för kvinnor som upplever biverkningar av preventivmedel, bland annat eftersom det riskerar att de väljer bort preventivmedel helt och hållet. Diskussionen kring hur olika preventivmedel påverkar kvinnor genom humörsvängningar, blödningar och smärtor har varit levande länge, inte minst de senaste åren. Och här, menar Wikström, har hälso- och sjukvården ett ansvar att ta. – Vi vet också att det finns många kvinnor som får olika typer av biverkningar av preventivmedel och får testa sig fram under en lång period för att hitta något som fungerar. Här tror jag att hälso- och sjukvården kan bli bättre på att ge kvinnor olika alternativ och göra en mer grundläggande analys innan man rekommenderar ett specifikt preventivmedel. I debatten om preventivmedel, och inte minst p-piller, pratar man ofta om hormoner. Lider svenska folket av hormonskräck? – Det tror jag egentligen inte, däremot är vi måna om att hitta metoder som fungerar så bra som möjligt. Jag tycker att det är bra att vi diskuterar de här frågorna och att det är fullt rimligt att ställa krav på att man ska kunna använda preventivmedel utan att må speciellt dåligt av det. Forskas det tillräckligt mycket på p-piller för att göra dem bättre?  – Det är svårt att avgöra vad som är tillräckligt, men vi kan se att det sker en utveckling på området och att det har kommit nya metoder och typer av preventivmedel både för att göra dem säkrare och minska biverkningarna. Sen är jag övertygad om att det med all säkerhet skulle kunna forskas mer än vad som görs idag. Jag ser också ett stort behov av fler typer av preventivmedel för män, men jag tror att det kommer att komma. Älskar eller hatar du p-piller? Dela med dig under hashtaggen #älskadehatadeppiller. Vi vill höra hur du ser på det piller som har revolutionerat kvinnors sexualitet, men många gånger också har fått oss att må dåligt och gjort oss till ensamt ansvariga för att undvika oönskade graviditeter. Krönika Irena Pozar: ”Älskade, hatade p-piller – är vår oro för dig befogad?” Experten: ”Det kommer inte att finnas p-piller för män inom 5 år – om ens någonsin” Felicia, 18: ”När jag började äta p-piller mådde jag långsamt sämre”

VeckoRevyn Shopping

1 clique sucker clitoris purple4 broklyn vibe and rotator with rabbit silicone 8 satisfyer pro deluxe next gen ligh gold white