in

Därför är män mer troliga att överdriva hur många de legat med

man overdriva siffra

Forskare har kommit fram till några förklaringar om varför det är mer troligt att män överdriver hur många sexpartners de haft. Mer

Alla har ett. Ett ”sexnummer”, alltså. A.k.a hur många man legat med. Vissa är öppna med det, medan andra väljer att hålla informationen för sig själva. Men, det finns väl ingen som undgått att höra om 3-1 regeln när det kommer till de här? 3-1 regeln menar att kvinnor dividerar sin siffra med tre, medan män istället multiplicerar sin siffra med tre. Men varför är det så att män är mer troliga att överdriva siffran på hur många de legat med?

I en ny studie har forskare från University of Glasgow grävt ner sig i just detta. De har analyserat data från över 15 000 brittiska män och kvinnor i åldrarna 16-74 i en nationell undersökning om sexuell attityd och livsstil, för att få reda på varför män generellt tenderar att överrapportera fler kvinnliga sexpartners än vad kvinnor rapporterar manliga sexpartners (män rapporterade i genomsnitt 14 kvinnliga sexpartners under en livstid medan kvinnor i genomsnitt rapporterade sju manliga sexpartners).

Enligt forskarna beror detta på tre olika faktorer, varav en beror på sociala normer och samhällets syn (ur ett könsperspektiv) på att tillfälligt och icke-exklusivt ha sex. Kvinnor rapporterade en mer konservativ syn mot tillfälligt sex än vad män gjorde, bara nio procent svarade att de såg one night stands som ”inte fel alls” (jämfört med männens 18 procent). Och på frågan om en ”gift person som har en sexuell relation med någon annan än hans eller hennes partner svarade 65 procent av kvinnorna att det ”alltid är fel”, medan samma siffra för männen var 57 procent.

Tidigare forskning backar detta, då man kommit fram till att ”rädslan för att ogillas socialt för överskridande könsnormer leder män till att överrapportera och kvinnor att underrapportera sexpartners”, skriver forskarna.

En annan förklaring forskarna vid University of Glasgow hade för detta är att män är mer troliga att lita på deras estimering av sexpartners under deras livstid (medan kvinnor är mer troliga att berätta hur många sexpartners de haft totalt fram till att de blir tillfrågade) och deras vana av att överdriva antalet sexpartners.


VeckoRevyn Shopping

1 clique sucker clitoris purple4 broklyn vibe and rotator with rabbit silicone 8 satisfyer pro deluxe next gen ligh gold white