in

Vad är det vita luddet som flyger runt i luften just nu?

vitt ludd
Bild: Pxhere

Just nu fylls luften av ett vitt ludd, men vad beror det på? Och vad är det för något? Mer

Ursäkta men, varför ser det ut som att det snöar i juni? Eller är det maskrosludd som flyger runt i luften? Och kommer vi pollenallergiker bli ÄNNU mer allergiska nu? I vissa delar av Sverige syns just nu ett vitt ludd yra runt i luften, men vad beror det på? Och vad är det ens för något?

Vad är det vita luddet?

Jo, det snöliknande luddet är frön, och just nu består luddet mer specifikt av aspfrön.

Varför flyger aspfrön runt som ett vitt ludd?

Aspens frön är små och har svårt att gro där det redan finns andra växter på marken, enligt Naturhistoriska riksmuseet. Därför flyger de runt och letar efter ett hem, och de vita hängena (luddet!) hjälper till att sprida fröerna med vinden, enligt UNT. Utan det vita luddet hade alltså fröerna trillat rakt ner, men nu kan de istället färdas långt. För aspen kan det, enligt Naturhistoriska riksmuseet, innebära att färdas till platser där skog brunnit under tidigare år. Stora bränder kan nämligen ge mineraljord vilket är bra för aspens växtlighet. Så tänk på det om du tycker det vita luddet är störigt!

Kommer det vita luddet ge mig ännu mer pollenallergi nu?

Att pollensäsongen har varit stark i år är vi nog många som kan skriva under på. Men det vita luddet är alltså frön och inte pollen. Aspen har hon- eller hanträd och när de blommar är det just pollen från hanträden som ska ta sig till honträden, skrivet UNT. Fröna med det vita luddet kommer bara från honträd, vilka alltså inte ger en pollenallergi. Så du kan andas ut (och in)!