in

Så påverkas kvinnorna i Turkiet av att Erdogan sitter kvar vid makten

Namnlost 1 23
Bildkälla: Unsplash

Det har varit val i Turkiet, och den nuvarande presidenten Recep Tayyip Erdogan får sitta kvar vid makten. Här är vad det betyder för landets kvinnor. Mer

President Recep Tayyip Erdogan och hans parti, Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP), blir kvar vid makten i ytterligare fem år, vilket kan få allvarliga konsekvenser för kvinnor i Turkiet.

Under Erdogans styre 2021, lämnade Turkiet europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. Regeringens motivation var att Istanbulkonventionen ”normaliserade” homosexualitet och stred mot familjens värderingar.

Antalet kvinnomord och misstänkta dödsfall bland kvinnor i Turkiet har ökat stadigt under det senaste decenniet. Förra året mördades minst 334 kvinnor och ytterligare 245 döda kvinnor misstänks vara femicid, även om dödsfallen rapporterats som olyckor eller självmord. Totalt rör det sig om 579 dödsfall, enligt den turkiska kvinnoorganisationen We Will Stop Femicide. Det är en ökning med 16 procent jämfört med året innan. Regeringens officiella siffror är inte tillgängliga för perioden.

Namnlost 1 24

Fortsatt minskade mänskliga rättigheter i landet

Den ökande auktoritärismen i landet har bland annat lett till tillslag mot den fria pressen och ett förbud mot nästan alla anti-regeringsprotester. Det inkluderar den årliga kvinnodagsmarschen i Istanbul. 

AKP vill dessutom sänka abortgränsen från tio till sex veckor, samt ändra den lagstadgade våldtäktslagen, så att äldre män inte skulle hamna i fängelse för att ha gift sig med minderåriga flickor.

Läs mer på vår instagram.

Källor: Källor: Open democracy, Time, France 24.