in

Terrorhotnivån höjs från 3 till 4 – hur påverkas du?

säpo
Foto: Säkerhetspolisen

Nu höjer Säpo terrorhotnivån från 3 till 4, det vill säga till den näst högsta siffran på skalan. Men vad betyder det egentligen? Mer

Vad har hänt?

Säkerhetspolisen, Säpo, har beslutat att höja hotnivån för terrorism riktad mot Sverige från 3 till 4 på en femgradig skala. Sedan skalan började användas offentligt 2010 har vi legat på nivå tre (förutom en kort period 2015 och 2016 då vi låg på nivå 4). Sedan skalan började förmedlas till allmänheten har vi alltså aldrig legat på nivå 1 eller 2.

Varför höjs hotnivån?

– Vi har gått från att betraktas som ett legitimt mål till ett prioriterat mål för våldsbejakande islamism, säger Säkerhetspolischefen Charlotte von Essen på en presskonferens.

Hon tillägger att hotnivån mot Sverige successivt har förvärrats under en längre tid. Det rör sig alltså inte om en enskild händelse.

Vad innebär nivå 4?

Hotnivå 4 innebär att sannolikheten att aktörer har för avsikt och förmåga att genomföra attentat bedöms som hög. Här är vad alla siffror på skalan betyder:

  1. Inget identifierat hot
  2. Begränsat hot
  3. Förhöjt hot
  4. Högt hot
  5. Mycket högt hot

Vad ska du tänka på?

Inget särskilt just nu! Skalan används främst för att andra myndigheter ska ha koll på hotnivån. Exempelvis så att polisen kan anpassa sin verksamhet efter det nya säkerhetsläget. Under en presskonferens uppmanar Säpo allmänheten att fortsätta leva som vanligt. Som alltid – var uppmärksam på vad myndigheterna går ut med för information, var källkritisk och tro inte på obekräftad information.

Läs mer på vår Instagram.