in

8 av 10 tandblekningsprodukter har brister

tandblekning hemma
Bildkälla: Unsplash

Tjejgrupper på sociala medier svämmar över av tandblekningstips, samtidigt som några av Sveriges mest populära poddar gör reklam för produkter som ska få våra tänder att bli vitare. Men 8 av 10 tandblekningsprodukter på den svenska marknaden innehåller brister. Mer

Tandblekningsmedel är minst sagt populärt, men det finns en god anledning att vara extra kritisk innan du köper hem en produkt som lovar att ge dig ett vitare leende. En ny granskning från Läkemedelsverket visar nämligen att åtta av tio tandblekningsprodukter har en eller flera brister. Det absolut vanligaste felet är så kallade märkningsbrister, där det till exempel saknas varningstexter på svenska. Men myndigheten har också hittat två produkter som innehåller för hög halt väteperoxid, där en av produkterna ligger långt över gränsvärdet.

– Väteperoxid är blekande och frätande. I höga halter kan det vara skadligt och ge irritation i tandköttet och ilningar i tänderna, säger Charlotte Björkbäck, utredare på Läkemedelsverket.

Tandblekningsprodukter klassas som kosmetika, vilket innebär att de inte genomgår samma godkännandeprocess som exempelvis läkemedel gör.

– Därför vilar det ett tungt ansvar på de som säljer kosmetiska produkter att se till att följa alla regler. Man måste också själv vara kritisk när man köper den här typen av produkter, säger hon.

Gränsvärdet för väteperoxid hos de tandblekningsprodukter du köper hem ligger på 0,1 procent. Bleker du dina tänder hos en tandläkare får ämnet dock användas i högre halt, upp till 6 procent, men först efter att det gjorts en noga bedömning.

– Vi tandläkare gör en undersökning för att bedöma om det till exempel behövs en behandling innan en blekning kan bli aktuell och fastställer orsaken till en missfärgning, säger Linda Ghebremariam, tandläkare på Folktandvården Stockholm, och fortsätter:

– Har man sedan tidigare problem med isande tandhalsar eller tunn emalj avråder vi från en blekningsbehandling.

tandblekning hemma
Bildkälla: Enis Yavuz / Unsplash

Nya aktörer tar inte sitt ansvar

Charlotte Björkbäck menar att tandblekningsmedel också kan ge skador om de används på fel sätt, till exempel under för lång tid än vad som rekommenderas. Därför är det viktigt att produkten innehåller tydliga instruktioner och varningstexter på svenska.

Är det rimligt att ställa dessa krav på konsumenten, med tanke på att exempelvis väteperoxid i för hög dos kan leda till ilningar i tänderna och skador på tandköttet?

– Det är företagens ansvar att följa alla regler, men det är bra som konsument att vara uppmärksam på vilken produkt man köper. Det kanske inte är rimligt att en konsument ska behöva ha koll på detta själv, men tyvärr nödvändigt när det finns produkter på nätet till försäljning som inte följer kraven.

Det är inte första gången Läkemedelsverket granskar tandblekningsprodukter. Redan 2017 gjordes en liknande tillsyn – där resultaten blev ungefär samma som idag.

Varför ser det likadant ut nu som för sex år sedan?

– Det kommer nya aktörer hela tiden. Det här är en populär behandling som det skrivs mycket om på sociala medier, och då kommer det många nya aktörer som säljer den här typen produkter och som inte är medvetna om sitt ansvar och som inte tar reda på vilka regler som gäller.

Vad ska vi göra för att det ska ha skett en förbättring nästa gång en sådan här granskning görs?

– Vi får ha uppföljande tillsyn och sprida information, på så sätt hoppas vi nå fler aktörer.

Men enligt Charlotte Björkbäck behöver det inte införas striktare regler vid försäljning av dessa produkter.

– Vi har ett bra regelverk och det ska vara säkra produkter på marknaden om aktörer uppfyller sina skyldigheter. Någon regeländring behövs inte.

Totalt har Läkemedelsverket granskat 23 produkter. Samtliga produkter som var bristfälliga är idag åtgärdade eller borttagna från den svenska marknaden. Dock har myndigheten enbart gjort ett stickprov, vilket innebär att det fortsatt kan finnas produkter till försäljning som innehåller stora brister.

tandblekning tandläkare
Bildkälla: Superkitina / Unsplash

Tänk på det här innan du testar tandblekning hemma

Om du ändå vill bleka dina tänder finns det några saker att vara medveten om och ha koll på. Nedan listar vi fyra av dem.

1. Rådfråga en tandläkare innan du provar tandblekning

Alla tänder är inte lämpade för tandblekning. Har du till exempel tandhalsar som ilar, oskyddade tandrötter, tunn emalj eller tandborstskador bör du inte bleka tänderna. Du ska inte heller göra det om du är gravid eller ammar. Det absolut säkraste sättet att veta om just du kan bleka dina tänder är att rådfråga en tandläkare eller tandhygienist innan du genomför en behandling. Detta gäller även om du köper en produkt och bleker tänderna hemma själv.

2. Kontrollera produkten innan du använder den

Kontrollera att produkten har kontaktuppgifter till en ansvarig person inom EU eller EES, och om du handlar via internet ska du alltid se till att företaget har en svensk postadress, organisationsnummer och telefonnummer. Det indikerar att produkten följer regelverket som gäller på den svenska marknaden. Kolla också så att produkten har en tydlig innehållsförteckning.

3. Följ instruktionerna noga

Tandblekningsmedel kan vara skadliga när de används på fel sätt. Därför är det väldigt viktigt att alltid följa instruktionerna och läsa varningstexterna noga. Dessa ska vara tydliga och lätta att förstå. Det kan till exempel handla om att du inte ska använda produkten fler dagar än vad som rekommenderas på förpackningen.

4. Kontakta vården om du får problem

Har du fått irriterat tandkött, ilningar eller andra problem som håller i sig ett tag efter att du blekt dina tänder? Då är det viktigt att du tar kontakt med en tandläkare för att få hjälp. Du kan också rapportera dina oönskade effekter till Läkemedelsverket, som då gör en utredning. Du kan även anmäla produkten du använt till Konsumentverket om du misstänker att det är något fel på den.