in

SVT fälls för program om #metoo – Cissi Wallin: ”Fantastiskt och viktigt”

Idag faller domen mot Cissi Wallin
Cissi Wallin och Fredrik Virtanen. Faksimil SVT

SVT fälls för att ha kränkt Cissi Wallins privatliv i samband med att de sände ett avsnitt av Uppdrag granskning i vilken man tog upp #metoo och Fredrik Virtanen. Mer

I maj 2018 sändes SVTs Uppdrag granskning ett program om #metoo och Fredrik Virtanen. Programmet väckte starka känslor och blev kritiserat för att ha tagit Virtanens parti och samtidigt kränkt Cissi Wallin, den kvinna som anmält Virtanen för våldtäkt, genom att bland annat publicera känsliga uppgifter. Många anmälde programmet till Granskningsnämnden och nu, nästan fyra månader senare, kom ett besked: avsnittet om #metoo och Fredrik Virtanen fälls för att ha stridit mot bestämmelsen om respekten för privatlivet. Samtidigt frias SVT i frågan om opartiskhet och saklighet.

I sitt beslut (där A står för Virtanen och B för Wallin) skriver Granskningsnämnden följande:

”I programmet kom enligt nämndens uppfattning alltför stort fokus att hamna på sanningshalten i B:s berättelse, snarare än på granskningen av etablerade mediers val att publicera uppgifterna om A.”

och:

”Genom de känsliga uppgifter som lämnades i programmet uppkom ett intrång i B:s privatliv. I den bedömningen beaktar nämnden att det lämnades explicita uppgifter ur B:s polisanmälan och den nedlagda förundersökningen. Enligt nämndens mening var det inte motiverat av ett oavvisligt allmänt intresse att dessa detaljerade uppgifter lämnades. Programmet strider därför mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Att B på eget initiativ i andra sammanhang öppet berättat om anklagelsen om våldtäkt ändrar inte den bedömningen.”

I en kommentar till Expressen säger Cissi Wallin, som så sent som förra veckan blev åtalad för förtal av Fredrik Virtanen, att hon tror att Granskningsnämndens beslut kan spela roll vid en framtida rättegång.

– Det känns fantastiskt och viktigt, inte bara för mig utan för alla som har drabbats och tagit illa vid sig personligen av programmet, säger Cissi Wallin till Expressen och fortsätter:

– Det känns viktigt att ha det här i ryggen inför rättegången.

I beslutet redovisas också SVTs uttalande i samband med Granskningsnämndens utredning. De skriver:

”Inget annat ’Uppdrag granskning’, eller någon annan SVT-publicering för den delen, har väckt lika mycket uppståndelse och föranlett så många anmälningar som den nu aktuella. SVT har förståelse för att en granskning av medierapportering kring sexuella övergrepp väcker starka reaktioner. Samtidigt är kritisk granskning av händelser som Metoo med storsamhällspåverkan en del av SVT:s uppdrag”.

VeckoRevyn har sökt Fredrik Virtanen, som avböjer att kommentera.