in

Då är det solförmörkelse nästa gång

solförmörkelser sverige 1900-talet
Bildkälla: Unsplash

Här hittar du allt om det ovanliga himlafenomenet solförmörkelse. Mer

En solförmörkelse inträffar när månen passerar framför solen och skymmer dess strålar. Det händer inte så ofta, så om du vill ha möjlighet att uppleva en finns det några datum som kan vara bra att hålla koll på framöver. Du hittar alla datum längre ner – och exakt allt du vill veta om solförmörkelser!

Vad är en total solförmörkelse och kan man se det i Sverige?

En total solförmörkelse är när solen helt och hållet täcks av månen. Totala solförmörkelser är väldigt sällsynta och kan bara ses på vissa platser på jorden vid vissa tidpunkter. Den senaste totala solförmörkelsen i Sverige inträffade år 1954. Vanligtvis sker en total solförmörkelse på samma plats, med 375 års mellanrum, enligt Populär astrologi.

Vad är en ringformig solförmörkelse?

En ringformig solförmörkelse uppstår när månen inte kan täcka hela solskivan på grund av att den befinner sig lite längre bort från jorden. Då skapas en lysande ring runt den svarta månskivan.

Vad är en partiell solförmörkelse?

Vid en partiell solförmörkelse täcks inte heller hela solen av månen. En partiell solförmörkelse inträffar något oftare än de andra sorternas solförmörkelser.

Solförmörkelse partiell
Bildkälla: Unsplash

När är nästa solförmörkelse?

Nedan hittar du alla datum för framtida solförmörkelser!

Total solförmörkelse

  • Den 8 april 2024
  • Den 12 augusti 2026
  • Den 2 augusti 2027

Ringformig solförmörkelse

  • Den 14 oktober 2023
  • Den 2 oktober 2024
  • Den 17 februari 2026
  • Den 6 februari 2027

Partiell solförmörkelse

  • Den 29 mars 2025
  • Den 21 september 2025
  • Den 14 januari 2029

Listan är hämtad från Illustrerad vetenskap.

Är solförmörkelse farligt?

Ja, det kan vara farligt att titta direkt in i solförmörkelsen, oavsett om den är total eller partiell. Det är aldrig bra att titta rakt in i solen, eftersom att det kan orsaka skador på ögonen. Och när det är solförmörkelsen tittar vi gärna lite längre än vanligt. Använd alltid särskilda skyddsglasögon eller andra metoder för att skydda ögonen när du tittar på solförmörkelser!