in

Så vill regeringen stoppa mäns våld mot kvinnor – presenterar nytt åtgärdsprogram

klubba
Bildkälla: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

I våras mördades fem kvinnor inom loppet av några veckor. De misstänkta är närstående män. Idag presenterade regeringen ett 40-punktsprogram med åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Mer

Punktprogrammet innehåller allt från förebyggande arbete till förslag på strängare straff. Bland annat ska skolpersonal få större kompetens i frågor som rör mäns våld mot kvinnor, samtidigt som regeringen vill skärpa straffen för våldtäkt och sexköp. Längre ner hittar du samtliga punkter i 40-punktsprogrammet.

Här är alla 40 punkter i regeringens åtgärdspaket

 1. Ett långsiktigt arbete med tydliga mål och uppföljning
 2. Nationellt våldsförebyggande program
 3. Kompetensinsatser i skolan avseende mäns våld mot kvinnor
 4. Information om samtyckeslagstiftningen
 5. Stoppa killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer
 6. Förebyggande arbete inom idrott
 7. Långsiktiga förutsättningar för kvinno- och tjejjourer
 8. Starkare skydd för barn mot föräldrar som har utövat våld
 9. Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet (NCK)
 10. Utsatthet, skydd och stöd för personer som medverkar i pornografi
 11. Skydd vid brusten anknytning
 12. Våldsutsattas rätt till eget boende
 13. Ökade möjligheter för kvinnojourer vid upphandling
 14. Förstärkt arbete inom socialtjänsten mot mäns våld mot kvinnor
 15. Förbättra vården för våldsutsatta kvinnor
 16. Stärkt arbete mot prostitution och människohandel
 17. Barns straffrättsliga skydd mot sexuella övergrepp
 18. Den som är utsatt för sexköp ska betraktas som ett brottsoffer
 19. Ny straffskärpningsgrund för hat mot kvinnor
 20. Straffansvar för psykiskt våld
 21. Skärpta regler om villkorlig frigivning och vistelseförbud
 22. Utökade möjligheter att använda tidiga förhör
 23. Tillåt beslag av meddelanden mellan närstående vid grov kvinnofridskränkning
 24. Straffmätning vid flerfaldig brottslighet
 25. Gör det enklare att utfärda fler kontaktförbud
 26. Skärpt straff för den som bryter mot kontaktförbud
 27. Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning
 28. Lättare att sätta fotboja på den som förföljer kvinnor
 29. Ökad kvalitet i rättsintyg
 30. Avgiften till brottsofferfonden höjs
 31. Behandling av personer dömda för sexualbrott
 32. Skärpta straff för våldtäkt
 33. Skärpt straff för sexköp
 34. Kompetenssatsning hos polisen om psykisk ohälsa
 35. Förbättrad kriminalstatistik
 36. Fördjupat stöd kring kartläggning om våld i nära relationer
 37. Förtydligad styrning av Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten
 38. Förbättrad kompetens hos yrkesverksamma
 39. Kartläggning av forskningsfältet våld i nära relationer
 40. Ökad kunskap om situationen för våldsutsatta som lever med skyddade personuppgifter

Här kan du läsa mer om vad punkterna betyder.