in

Så kan du hjälpa om en kollega blir utsatt för våld i nära relation

miriam dragar 1
Foto: Martina Holmberg

Som kollega eller chef har du en möjlighet och ett ansvar att hjälpa till om du misstänker att någon på din arbetsplats blir utsatt för våld i nära relation. Här är några signaler att vara uppmärksam på – och några saker som du som kollega, vän och chef kan göra om du ser att någon blir utsatt. Mer

Det här är en sampublicering med Handelsnytt. Läs granskningen här.

Om någon öppnar upp sig för dig är det viktigt att visa empati, tro på det som berättas och undvika att fördöma personen som är våldsam – men förmedla samtidigt att våldsamt beteende aldrig är okej.