in

Så kan du hjälpa kurderna i Syrien

hjälp kurderna i syrien
Wikimedia/Guest2625

I samband med att Turkiet har gått in i de kurdiska områdena av Syrien har hundratusentals människor tvingats på flykt. Så kan du hjälpa dem. Mer

Den 9 oktober i år gick Turkiet till anfall för att ta över de områden längs syriska gränsen som kontrolleras av kurderna. Målet är ett bygga en bufferzon mot terrorister och skapa en plats dit de kan återföra krigsflyktningar från Syrien som idag befinner sig i Turkiet.

USA har i flera år varit allierade med kurderna i kampen mot terrororganisationen IS. Landet har länge haft styrkor i Syrien, men nu när Turkiet går till anfall mot kurderna drar USA plötsligt tillbaka sina trupper.

President Donald Trump har tidigare gjort uttalanden om att USA inte längre ska vara lika involverad i världskonflikter, vilket betyder att de inte vill lägga sig i konflikten som pågår mellan Turkiet och kurderna. Ett svek mot kurderna, menar många.

I en intervju har Trump sagt att ”kurderna hjälpte inte oss under andra världskriget”, som ett svar på kritiken. Det anser många är ett rent faktafel, men också inte väsentligt just nu.

Så kan du hjälpa kurderna i Syrien
Källa: Wikimedia/Panonian

Läget för kurderna i Syrien är just nu akut. Enligt Dagens Nyheter är de flesta dödsoffer från området Tal Abyad, som är en av de städer som drabbats hårdast av konflikten. FN uppger att 150 000 – 160 000 personer tvingas fly från sina hem i nordöstra Syrien och enligt AFP har minst 24 civila bekräftats döda. Siffran stiger dock hela tiden.

Läkare utan gränser har beslutat att evakuera sin personal från denna del av Syrien av säkerhetsskäl. Samtidigt skickas amerikanska stridsflygplan mot turkiska styrkor som kommit för nära de amerikanska trupperna, som fortfarande finns i Syrien men på ett mindre område än tidigare.

Katastrofen är ett faktum som vi inte kan ignorera. Vill du hjälpa kurderna i Syrien? Här är några saker du kan göra!

Så kan du hjälpa kurderna i Syrien

1. Köp kläder från Peshmerga Clothing

Peshmerga Clothing har sedan 2014 en webbutik där all vinst går direkt till de behövande i Kurdistan. Du kan läsa mer om de på instagram.

2. Skänk pengar till hjälporganisationer

Det är många hjälporganisationer som riktar sitt fokus och bistånd till kurderna nu. Kurdiska röda halvmånen är en av de och har sedan 1993 hjälp kurder under deras svårigheter. De hjälper flyktingar, föräldralösa barn och de fattiga i landet.

Andra organisationer du kan stötta:

UNHCR

UNICEF

Rädda barnen

Läkare utan gränser (när de återvänder till området behöver de allt stöd de kan få)

3. Prata om krisen och sprid kunskap

Som alltid, sprid kunskap och information så att ALLA blir medvetna om situationen i Syrien och hur utsatta kurderna är.

4. Sätt press på politiker

Det går att förändra, våga kritisera våra politiker. Mejla, ring, sätt press på våra makthavare så att de förstår allvaret.