in

Storasyster: ”Det ställs orimliga krav på de som blir utsatta för övergrepp online”

cecilia
Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster.

DEBATT. Unga kvinnor vittnar om att fejkade nakenbilder sprids på dem på internet, och många får leva med en ständig rädsla över att bilderna ska fortsätta spridas i flera år framöver. Det skriver Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare för föreningen Storasyster, och menar att det ställs orimliga krav på de som blir utsatta för sexuella övergrepp och trakasserier online. Mer

I samband med att vi blir allt mer digitala har nya former av brott blivit allt vanligare, något som diskuterats aktivt i samhället de senaste åren. Dock saknar vi en diskussion om nya former och arenor för sexuella övergrepp och den ökade utsattheten detta har lett till. Föreningen Storasyster vill därför lyfta frågan och öka kunskapen om brottets allvar.

Det finns en generell bild av att sexuella övergrepp som sker online är mindre allvarliga och många som har blivit utsatta vet inte att det är ett brott de varit med om. Det är därför viktigt att understryka att sexuella övergrepp som sker online är ett utbrett och allvarligt brott, likväl som sexuellt våld som sker utanför nätet. Att någon gör något sexuellt med en som man inte vill är aldrig okej och den utsatta har rätt att få stöd för att bearbeta detta.

Det kan vara ännu svårare för den utsatta att veta var gränserna går när övergreppen sker på nätet, och många kan känna skuld och skam och tro att man varit delaktig i att övergreppen kunde ske. Det kan till exempel handla om att man har delat en bild som sedan har spridits vidare eller att man uppmanats att utföra sexuella handlingar på sig själv över video.

Konsekvenserna av sexuella övergrepp är stora. Utöver känslor av skuld och skam kan den utsatta även drabbas av annan form av psykisk ohälsa och traumasymtom, som återupplevande av plågsamma minnesbilder av traumat, mardrömmar eller överspändhet. Den som blir utsatt online kan också leva med en ständig rädsla att bilderna ska finnas kvar och fortsätta spridas, år efter år. Det gör att det kan vara svårt att gå vidare och bearbeta det som har hänt, eftersom det inte finns någon tydlig början eller slut som vid andra brottsformer.

Personer som söker stöd hos Storasyster berättar att de har blivit uppmanade av polisen att själva göra en bildsökning kontinuerligt och anmäla varje träff för att få ner bilderna som sprids. Det ställer orimligt stora krav och ansvar på den utsatta. Ett ansvar som samhället bör axla.

Vi på Storasyster arbetar för att makthavare, som polis, politiker och rättsväsende, tar sitt ansvar för de som blivit utsatta för sexuella övergrepp och att vi tillsammans ökar kunskapen för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Det är dags att samhället hänger med i den digitala utvecklingen där nya former och arenor för sexuellt våld uppkommer.

Cecilia Bödker Pedersen, Generalsekreterare Storasyster.

Har någon gått över dina gränser?

Ingen har rätt att göra något sexuellt med dig om du inte vill. Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Läs mer och sök stöd på storasyster.org.

debatt roster ruta