in

Nasra: ”Samhället sviker den icke-vita kvinnan”

nasra roster

19-åriga Nasra Salim berättar om hur det är att leva under strukturell rasism och patriarkala strukturer Mer

 

Alla kvinnor påverkas av patriarkala strukturer. Vita, icke-vita och transkvinnor. Vi alla utsätts för dem och skadas av dem. Det är svårt för oss alla att tala mot dessa strukturer. Men för några är det ännu svårare. Icke-vita, män som kvinnor får oftast ta del av en negativ och ofullständig representation av sig själva i media och skolundervisningen. Som en konsekvens av detta fastställs en negativ bild av icke-vita i samhället.

När man sen som en icke-vit kvinna ska tala om de patriarkala strukturerna som råder hos folkgruppen en tillhör, eller i området man bor i känner man oro för att inte lasta på en mer negativ bild av gruppen eller området. Som en muslimsk kvinna känner jag skuld. Som en svart kvinna känner jag skuld. Som en brun kvinna känner jag skuld. Jag vill inte att majoritetssamhället tar del av min röst för att sedan utnyttja den för att svartmåla min folkgrupp eller mitt område. Trots att alla kvinnor skadas av patriarkala strukturer, känner vi mest skuld. Det finns en enorm rädsla i att adressera patriarkala strukturer som en icke-vit kvinna.

EU-domstolens nya beslut som ger företag rätten att neka personer som bär religiösa symboler, i synnerhet sjalen, och poliser som i större utsträckning ser icke-vita som misstänkt, är enbart några exempel på hur samhället sviker den icke-vita kvinnan. Det i sin tur gör att den icke-vita kvinnan inte kan lita på och vända sig till samhället för hjälp.

Hur ska jag lita på samhället när jag vardagligen diskrimineras på grund av min hudfärg och religion? Vart vänder jag mig när samhället vänt mig ryggen på grund av hudfärgen och religionen jag har? Det här är frågor jag verkligen vill ha svar på. Jag har inte svaren, fast jag vet att frågorna är livsviktiga. Jag har inte svaren. Jag vet inte på vilket sätt vi ska komma underfund med det, men jag vet att våra röster är värdefulla och måste höras.

Till dig som är en icke vit kvinna: din röst är värdefull och jag hoppas att strukturell rasism och patriarkala strukturer aldrig någonsin får dig att glömma detta.

Nasra Salim, 19 år, poet och student.

röster

Röster är en plattform där VeckoRevyns läsare själva kan skicka in debattartiklar eller personliga texter för att göra sin röst hörd. Har du något du vill säga? Vill du förändra något eller bara skriva av dig när du är arg/glad/ledsen/uppgiven? Skicka din text till oss på [email protected]. Vi vill hjälpa Sveriges unga kvinnor att få en plattform, använd den!