in

RFSL Ungdom: ”Uppdrag granskning ger en felaktig bild av transvården”

RFSL uppdrag gransknign transvård

RFSL Ungdoms förbundordförande Jêran Rostam skriver om problemen med Uppdrag gransknings program om transvården, och varför ungas välmående är viktigare än trånga könsnormer. Mer

RFSL

I Uppdrag gransknings program “Tranståget och tonårsflickorna” framställs unga transpersoner som att vi inte vet vårt eget bästa och att vi luras att genomgå könsbekräftande behandling. Våra erfarenheter visar att det inte stämmer. Ofta är det en kamp att få tillgång till den vård som är nödvändig för vårt välbefinnande. Det finns många hinder på vägen till att kunna leva som den du verkligen är: familj och vänner som ifrågasätter, skolkuratorer eller ungdomsmottagning som inte tar dig på allvar, en primärvård som förminskar ditt lidande och en transvård som kräver betänketid och noggrann utredning innan du får tillgång till könsbekräftande vård. 

De senaste åren har det blivit bättre, transvården är på flera platser mer individanpassad och det går att skicka en egenremiss till vissa utredningsteam. De förändringarna bidrar positivt till unga transpersoners livskvalitet och vi vill fortsätta se fler förbättringar. Uppdrag gransknings program riskerar att skapa ökad misstro för transvården och ger en felaktig bild av hur denna vård faktiskt går till.

Könsbekräftande vård är mycket verksamt mot könsdysfori (En person med könsdysfori lider av att kroppen inte överensstämmer med den upplevda könsidentiteten, reds. anm.), ett tillstånd som skapar ett oerhört psykiskt lidande och i värsta fall leder till suicid. Det som inte tas upp i programmet är att en pubertet som startas av ens egen kropp också ger irreversibla effekter. Skillnaden är att kroppsegna puberteten sker mot personens vilja och utan medel att kunna sakta ned, pausa eller avsluta precis när en vill, vilket är möjligt vid en kontrollerad könsbekräftande behandling med hormoner. Könsbekräftande behandlingar har ofta permanenta effekter men själva processen, vägen till kroppsliga förändringar, sker gradvis och kontrollerat.  

RFSL Ungdom vill se en individanpassad transvård där alla har möjlighet att utforska sin könsidentitet och eventuella vårdbehov, utan att behöva förhålla sig till stereotyper kring hur ”en riktig transperson” är. Då minskar risken för att fel vård ges samtidigt som alla blir sedda för den de är. För att detta ska vara möjligt behöver transvården mer resurser. Samtidigt behövs också mer resurser till den allmänna psykiatrin för att kunna ta hand om alla som utöver vård vid könsdysfori också är i behov av vård vid psykisk ohälsa.

RFSL Ungdom finns för alla unga hbtq-personer, och också självklart för de transpersoner som efter könsbekräftande vård ändrat eller ångrat sig. Vi behöver jobba tillsammans för en bättre och mer korrekt transvård, inte ställa två utsatta grupper mot varandra. 

Jêran Rostam, Förbundsordförande, RFSL Ungdom.

debatt roster ruta