in

Margot Wallström: Så ska vi bedriva en feministisk utrikespolitik – i 3 konkreta punkter

margot wallstrom feministisk utrikespolitik
Kristian Pohl / Regeringskansliet

DEBATT. Utrikesminister Margot Wallström skriver om varför det är viktigare än på länge att stå upp för kvinnors och mäns lika värde, och hur högerpartier i runt om i världen hotar jämställdheten. Mer

Alabama förbjuder i en ny lag abort i nästan samtliga tänkbara fall. I Spanien vill högernationalistiska Vox avkriminalisera mäns våld mot kvinnor. I andra länder har Human Rights Watch rapporterat om hur kvinnorättsorganisationer fått kraftigt minskade anslag sedan konservativa partier kommit till makten. 

Denna rörelse har Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna blivit en del av. KD har röstat emot abort i Europaparlamentet, och Ebba Busch Thor sade senast för några månader sedan att barnmorskor i Sverige ska få vägra att utföra abort. SD har lagt förslag i riksdagen om vårdvägran och sänkt tidsgräns för fri abort.

Nu är det viktigare än på länge att vi står upp för kvinnors och mäns lika värde.

2014 lanserade jag en feministisk utrikespolitik. Det betyder att Sverige alltid slår vakt om jämställdhet i världen. Det handlar om att göra skillnad i kvinnors vardag. Som att runt ett förhandlingsbord fullt av män fråga var är kvinnorna? Att i FN:s säkerhetsråd insistera på att uppmärksamma kvinnors situation i krig och konflikt. Att se till att vårt bistånd också når kvinnorna.

Den feministiska utrikespolitiken är viktig i kampen mot de krafter som vill begränsa kvinnors rättigheter. Därför utvecklar vi den, med tre huvudfrågor:

1. Förbättra kvinnors sociala och ekonomiska rättigheter.
I många länder förbjuds kvinnor att ta vissa arbeten och de får inte äga mark eller ha egna bankkonton. Barnäktenskap och våld i hemmet är verklighet för miljontals kvinnor. Sverige vill påverka andra länder att förändra detta.  

2. Ge mer stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Konservativa krafter vill begränsa kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar och sina liv.  Sverige kämpar emot med en aktiv politik och ett stort bistånd.

3. Ge mer uppmärksamhet åt kvinnors roll i fredsprocesser.
Traditionellt har frågor om krig och fred beslutats av män, samtidigt som det påverkat kvinnor minst lika mycket. Sverige ska se till att kvinnor deltar där besluten tas – för att förhindra krig, avsluta krig, och bygga fred.

Livet blir bättre för alla om kvinnor själva får välja hur de vill leva – och Sverige ska fortsätta arbetet för att ge kvinnor och flickor den möjligheten att välja.