in

#jaghöjervolymen: ”Brottet börjar redan vid ’jävla hora'”

jaghojervolymen

RÖSTER. Personerna bakom kampanjen #jaghöjvolymen skriver om varför just du ska höja volymen mot sexualbrott på festivaler. Mer

Jag höjer volymen är en kampanj som syftar till att bryta normaliseringen kring sexualbrott på festivaler. Fokus har legat på just festivaler, då sexualbrott fortsätter att ske år efter år. Problemet är dock djupare än så. Normalisering är en process som sker över lång tid. Något som sker i vardagen. Varje dag, överallt.

Vad är då normalisering? När en handling som egentligen räknas som ett brott har blivit normalt och därför vardag. Sexistiska kommentarer, en skickad nakenbild eller om någon rör din kropp – detta är kränkande handlingar som många utsätts för dagligen. När vi inte visar varandra respekt, eller när vi gör något mot någon annans vilja bidrar vi till problematiken och normaliseringen fortsätter. Vi måste därför bryta detta mönster som blivit vardag för många.

”Vuxenvärlden har misslyckats med sin uppgift”

Enligt folkhälsomyndighetens senaste undersökning har 40 procent av Sveriges ungdomar, mellan 16 och 29 år, någon gång utsatts för en sexuell handling mot sin vilja. Det är katastrofala siffror och det är också en indikation på att de vuxna misslyckats med sin uppgift att vägleda de unga – strukturellt såväl som politiskt.

I väntan på förändring vill vi hjälpa unga att ta makten genom att reagera och agera tillsammans, som en enad front, mot sexualbrott. Detta genom att prata och uppmärksamma problemet med personer i sin närhet och våga ställa krav på de vuxna.

”Förändra genom att bryta normaliseringen i vardagen”

Brottet börjar redan vid ”jävla hora”. Det är en kränkning och kan eskalera till ett mycket värre brott om inte någon sätter stopp. Att kommentera eller att skämta om någons kropp, sexualitet, livsstil och bejakande är aldrig okej, varken i det fysiska rummet eller på nätet. Du kan vara med och förändra detta genom att bryta normaliseringen i vardagen, varje dag, överallt.

#jaghöjervolymen syftar till att öka medvetenheten kring sexualbrott genom att ställa sig bakom sanna berättelser kring utsattheten. Ett citat väljs ut från en berättelse och tillsammans med ditt uppladdade porträtt skapas en kampanjbild som du sedan kan sprida i dina sociala medier. Ju fler vi är desto större chans har vi att tillsammans medvetandegöra problematiken och uppnå en förändring. Höj volymen du också på www.jaghöjervolymen.se.


röster

 

Röster är en plattform där VeckoRevyns läsare själva kan skicka in debattartiklar eller personliga texter för att göra sin röst hörd. Har du något du vill säga? Vill du förändra något eller bara skriva av dig när du är arg/glad/ledsen/uppgiven? Skicka din text till oss på [email protected]. Vi vill hjälpa Sveriges unga kvinnor att få en plattform, använd den!