in

Det ökade våldet mot kvinnor är ett bakslag för jämställdheten

debattdragare
Bildkälla: Pressbild / Europaparlamentet

DEBATT. Arba Kokalari,
Europaparlamentariker för Moderaterna, skriver om hur flera länder i Europa tar steg bakåt när det gäller kvinnors rättigheter – samtidigt som våldet mot kvinnor ökar. Mer

Våldet mot kvinnor ökar. Samtidigt tar flera länder i Europa flera steg tillbaka vad gäller kvinnors rättigheter. Om jämställdheten inte ska ta ett rejält kliv bakåt måste utvecklingen brytas och våld mot kvinnor i Europa behöver kriminaliseras.

Nyligen meddelade Turkiet att landet lämnar Istanbulkonventionen – ett internationellt avtal som kriminaliserar våld mot kvinnor. Istanbulkonventionen är ett viktigt verktyg för att bekämpa våld mot kvinnor och Turkiet var ett av de första länderna som skrev under avtalet för tio år sedan. 

Att Turkiet nu lämnar avtalet är ett bakslag för jämställdheten och en allvarlig signal om att arbetet för att bekämpa våld mot kvinnor måste intensifieras. Vi värnar inte mänskliga rättigheter förrän vi fullt ut står upp för kvinnors rättigheter.

Vårt grannland Polen har också sagt att man vill lämna Istanbulkonventionen. Polens regering bedriver samtidigt en politik som minskar polska kvinnors rättigheter och självbestämmande. I vintras hölls rekordstora demonstrationer på gatorna mot Polens nya abortlagar, som gjorde en av Europas strängaste abortlagar ännu hårdare.

Detta hänger ihop, då varje litet steg för att inskränka kvinnors frihet och trygghet är ett steg tillbaka i jämställdhetsarbetet. För att alla kvinnor och unga tjejer ska känna sig trygga behövs fler insatser från politiker och från vårt samhälle.

Fler länder och inte färre behöver skriva under Istanbulkonventionen. Detta är något jag arbetar aktivt för, och i Europaparlamentet har jag ett uppdrag där målet är att hela EU ska anta konventionen. Faktum är att här i Europa har fortfarande inte alla länder antagit konventionen och vissa länder har haft ett motstånd mot att EU ska ansluta sig. Då ska man komma ihåg att Istanbulkonventionen innebär att länder förbinder sig till att: 

  1. Ta våld mot kvinnor på allvar.
  2. Arbeta förebyggande med att bekämpa våld.
  3. Skydda offer som är utsatta.
  4. Se till att förövare straffas. 

Sverige har redan antagit Istanbulkonventionen och regeringen slår sig ofta för bröstet med att vi kommit långt inom jämställdhet jämfört med andra länder.  Men mäns våld mot kvinnor har ökat även i Sverige. Och att fem kvinnor har på tre veckor mördats av en närstående man visar att bekämpandet av våld mot kvinnor har allvarliga brister även i vårt eget land.  

Övervakningsorganet för Istanbulkonventionen, Grevio, har kritiserat Sverige för att vi har för stor eftersläpning i vålds- och våldtäktsärenden i våra domstolar. Man uppmanar också svenska myndigheter att förbättra samarbetet för att arbetet mot våld ska få bättre effekt. 

Ska våldet mot kvinnor i Sverige bekämpas kräver det mer resurser till polisen och till organisationer som arbetar med vålds- och sexualbrott mot kvinnor, samtidigt som straffen för grov kvinnofridskränkning bör skärpas. Vi behöver även ett nytt system som gör det enklare att larma om hjälp i nöd, och bland det viktigaste, det måste vara gärningsmannen som ska lämna hemmet och inte offret. 

Alla tjejer har rätt till ett liv fritt från våld. Det ska gälla oavsett om man bor i Sverige, Polen eller Turkiet. När regeringar vill inskränka kvinnors rättigheter måste vi säga ifrån och göra allt vi kan för att förhindra detta, samtidigt som vi måste se till att situationen för våldsutsatta kvinnor här hemma förbättras.

Det räcker med tomma ord, nu behövs ordentliga krafttag för att mäns våld mot kvinnor ska stoppas och liv ska räddas.

Arba Kokalari, 
Europaparlamentariker för Moderaterna och Europaparlamentets ansvariga för Istanbulkonventionen 

debatt roster ruta