in

Rapport visar: antalet sexuella ofredanden på festivaler har minskat rejält

festival minskade anmälningar sexuellt ofredande

En undersökning med sex festivaler visar att antalet anmälda sexuella ofredanden har minskat från 109 till 29 på ett år. Mer

En undersökning gjord av kriminologen Fredrik Granhag, på uppdrag av polisområde Storgöteborg, visar att antalet anmälda fall av sexuella ofredanden minskade med 73 procent på sex undersökta festivaler i Sverige mellan 2016 och 2017, skriver DN.

De två festivalerna som visar kraftigast nedgång av antalet anmälda sexuella ofredanden är We are Sthlm och Putte i parken. 2016 anmäldes 69 övergrepp på We are Sthlm och 32 på Putte i parken. Året efter det hade antalen sjunkit till 8, respektive 3 – vilket är 90 procent.

De övriga festivalerna som undersöktes är Emmabodafestivalen, Way out west, Luleå hamnfestival och Stadsfesten Skellefteå. Undersökningen presenteras i rapporten ”Utvärdering av samverkan mot brottslighet vid publika evenemang – med fokus på sexuella ofredanden”, och visar att antalet anmälda sexuella ofredanden på de undersökta festivalerna minskade från 109 till 29.

Det minskade antal anmälningarna skedde trots att polisen upprättat ”krim-jourer” där socialtjänst, vittnesstödjare samt annat personal tog hand om förmodade offer och uppmuntrade dem att polisanmäla eventuella brott.

– I vanliga fall har undersökningar av det är slaget ett problem med mörkertal. Men det är inte särskilt sannolikt i det här fallet, säger Fredrik Granhag till DN.

Kameraövervakning, poliser och kampanjer har hjälpt

Enligt rapporten kan också det landsomfattande samarbetsprojektet ”Trygga och säkra evenemang” vara en bidragande faktor till minskningen av antalet anmälda sexuella ofredanden. ”Trygga och säkra evenemang” är ett samarbete mellan polisen, festivalarrangörer, kommuner, vakt– och säkerhetsbolag, volontärer som Röda korset och Svenska kyrkan, länsstyrelsen och RFSU. Åtgärder som genomförts är kameraövervakning, ökad polisiär synlighet, informationskampanjer om attityder kring sexualitet och höjd åldersgräns, skriver DN.

Något som också bedöms ha haft stor betydelse för det minskade antalet anmälningar är att festivalarrangörer har tänkt om vad det gäller artister och speltider. Det görs exempelvis genom att lägga en större artist tidigare på kvällen medan det fortfarande är ljust ute, eller att senarelägga artister som har en äldre publik för att skapa större åldersspridning bland festivalens besökare. Festivalen We are Sthlm bestämde sig också för att stänga hela festivalen tidigare på kvällen.