in

Vad vill riksdagspartierna göra åt den hotade miljön? De svarar!

Miljo natur

Efter en av landets varmaste somrar på 260 år har allt fler förstått allvaret i att vi bara har en jord och att naturresurser överkonsumeras och klimatet försämras för var dag. Här får du reda på vad respektive riksdagsparti har för miljöpolitik! Mer

Just nu sitter femtonåriga Greta Thunberg utanför riksdagen och skolstrejkar för klimatet då det är barnen som kommer få lida för de vuxnas beslut över miljön idag. Så vad tänker riksdagspartierna göra åt den hotade miljön?

Vi frågar!


LÄS OCKSÅ:
Förstagångsväljare? Här är det viktigaste sakerna i valet 2018 du måste veta


Hur ser riksdagspartiernas miljöpolitik ut?

Vansterpartiet

Vänsterpartiet (V)

Hur ser er miljöpolitik ut? Vilka är era mål och visioner? Hur ska ni göra för att nå dit?

Vi vill fördela jordens resurser rättvist och att samhället tar ett större ansvar för att minska utsläppen som förstör klimatet. Det ska vara billigare att välja det mest miljövänliga sättet att resa. Efter år 2025 vill vi inte att det säljs några nya bensin- eller dieselbilar längre i Sverige. De som flyger flera gånger per vecka behöver minska sitt flygande och vi vill öka satsningar på tågresande. Vi vill satsa på mer vegetarisk mat och minskad köttkonsumtion, för klimatets, folkhälsans och djurens skull.

 


Socialdemokraterna

Socialdemokraterna (S)

Hur ser er miljöpolitik ut? Vilka är era mål och visioner? Hur ska ni göra för att nå dit?

Sverige är ett miljöland i framkant. Genom att samla Sverige kan vi klara de svenska miljömålen. Vi ska minskade utsläpp av växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden, skapa en giftfri miljö och förbättra havsmiljön. Vi har ökat budgeten för miljö och klimat med mer än 100 procent jämfört med den borgerliga regeringen. Vi vill driva på för tuffare kemikalieregler i EU och införa inhemska skatter på farliga ämnen, minska övergödningen av haven och skydda vårt rena dricksvatten, bevara mer värdefull natur och marina områden för att rädda den biologiska mångfalden.


Miljopartiet

Miljöpartiet (MP)

Hur ser er miljöpolitik ut? Vilka är era mål och visioner? Hur ska ni göra för att nå dit?

Vi vet att vi måste lösa klimatkrisen för att ha möjlighet att bygga ett framtida starkt samhälle med en välfärd, trygghet och med en ekonomisk stabilitet så att människor kan leva ett gott liv i framtiden. Miljöpartiet tycker att Sverige ska vara ett land som har en ambitiös klimatpolitik i världsklass, där det som är dåligt för människor och miljö är dyrt och det som är bra för människa och miljö blir billigare. Det handlar exempelvis om att gynna ekologisk och vegetarisk mat, att minska vår konsumtion av prylar, att göra det enklare och billigare att åka tåg och att minska våra flygresor. Samtidigt måste vi satsa på internationellt samarbete i klimatfrågan.

[adSpace]


Centerpartiet

Centerpartiet (C)

Hur ser er miljöpolitik ut? Vilka är era mål och visioner? Hur ska ni göra för att nå dit?

För att få resultat för miljön måste miljöarbete drivas både i Sverige, i EU och internationellt. En av våra allra största utmaningar är att stoppa klimatförändringarna. Vi tror på ny teknik, smarta lösningar och en hög prislapp på att smutsa ner. Ett stort mål för Centerpartiet är att Sverige ska bli klimatneutralt till år 2050. Det betyder att vi inte ska släppa ut mer koldioxid än vad vi kan binda in. Ett sätt att minska koldioxiden är att öka antalet träd och växter. För att minska koldioxidutsläppen behöver vi ställa tuffa krav på vad som får släppas ut i vår miljö. Vi vill göra det enklare att köra och äga miljöbilar som drivs på exempelvis el. Vi vill snabba på arbetet med att få bort farliga kemikalier och hormonstörande ämnen ur vår vardag.


66001202 bffe 4e81 ae64 08538b1be509

Liberalerna (L)

Hur ser er miljöpolitik ut? Vilka är era mål och visioner? Hur ska ni göra för att nå dit?

Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden och stannar inte vid nationsgränser. Parisavtalet ska uppnås. EU-samarbetet är centralt. Den som smutsar ner ska också betala mer. Grön skatteväxling innebär höjda miljö- och klimatskatter samtidigt som skatten på jobb sänks. Ett klimatsmart samhälle kräver också investeringar i till exempel tåg, elbussar, cykelbanor och laddstolpar. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi måste ta hand om vår natur. Vissa naturområden och hav måste skyddas och så måste det kosta att skräpa och smutsa ner.


LÄS OCKSÅ:
Vad kommer riksdagspartierna göra mot psykisk ohälsa?
Hur ser riksdagspartiernas migrations- och integrationspolitik ut?


KD STANDARD CMYK

Kristdemokraterna (KD)

Hur ser er miljöpolitik ut? Vilka är era mål och visioner? Hur ska ni göra för att nå dit?

De tre viktigaste miljöpolitiska utmaningarna som Kristdemokraterna vill fokusera på är att återskapa livet i de döda områdena av Östersjön, att fortsätta kampen mot klimathotet samt att säkra en giftfri vardagsmiljö. Vi vill därför påbörja storskalig syresättning av havsbottnen genom pumpsystem. Vi vill se en ökad grön skatteväxling. För att säkra en giftfri vardagsmiljö vill vi förbjuda PFAS (högfluorerade ämnen), förutom de ämnen där det kan visas att ämnets miljö- och hälsoegenskaper är acceptabla, samt alla bisfenoler.


 5b7a816fdef37 5b7a816fdef7ehuvudlogotyp farg utantxt.png

Moderaterna

Hur ser er miljöpolitik ut? Vilka är era mål och visioner? Hur ska ni göra för att nå dit?

Moderaterna har tillsammans med sex andra partier enats om ett av världens mest ambitiösa klimatmål: år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är ett tufft men bra mål. Vi vill främst sänka Sveriges utsläpp genom att ställa om industrin och våra transporter, till exempel ska det bli möjligt för fler elbilar att rulla på våra vägar. Dessutom vill vi satsa på kraftigt ökat klimatbistånd. För Moderaterna är även hav och vatten ett prioriterat område. Därför vill vi satsa på ny teknik för läkemedelsrening som kan minska utsläppen av skadliga ämnen och mikroplaster i våra hav och sjöar. Vår vision är att Sverige ska vara en förebild i miljö- och klimatpolitiken.


Sd

Sverigedemokraterna (SD)

Hur ser er miljöpolitik ut? Vilka är era mål och visioner? Hur ska ni göra för att nå dit?

Sverigedemokraterna tar mycket allvarligt på uppgiften att förvalta och bevara den svenska naturen, inklusive det varierade kulturlandskapet. Vi anser att skog, mark och vatten ska brukas i harmoni med höga ambitioner gällande miljömål och ekosystemens bevarande. I någon mån skiljer vi oss från andra partier genom att vi avvisar kostsamma symbolåtgärder och vi vill arbeta för ett starkare svenskt jord- och skogsbruk, det är en miljöfråga för oss. Nyckeln ligger i att lyfta landsbygdsperspektivet och arbeta med företrädare för andra partier och intresseorganisationer som förstår landsbygdens villkor.

 


Följ Veckorevyn på instagram för inspiration, skratt, nyheter och tävlingar!

Screen shot 2018 08 29 at 15 56 49 5b86a67fdebad