in

Vad kommer riksdagspartierna göra mot psykisk ohälsa? De svarar!

Psykisk ohalsa bland unga

Valet 2018 närmar sig med stormsteg – och ibland är det svårt att förstå var alla partier står i olika frågor och hur de ska nå dit. Här svarar riksdagspartierna på hur de vill jobba mot psykisk ohälsa! Mer

Psykisk ohälsa är inget nytt för 00-talet men tack vare sociala medier och starka förebilder finns det i dag mycket mer kunskap och information kring ämnet, som hjälper framförallt unga att känna sig mindre ensamma i sitt psyke.

I dag är både sjukvård, skola, arbeten och omgivningen mer införstådda i hur utbrett hälsoproblem psykisk ohälsa faktiskt är. Men var står de olika riksdagspartierna i denna fråga och vad vill de göra mot det?

Vi frågar!

Det här vill de olika riksdagspartierna göra mot psykisk ohälsa

Vansterpartiet

Vänsterpartiet (V)

1. Vad vill ni göra för att minska den psykiska ohälsan bland unga? Hur ska ni göra för att nå dit?

Alla ges tillgång till en bra vård, inte bara de som har råd att betala psykologsamtal ur egen ficka. Vänsterpartiet vill öka tillgången på psykologisk behandling på vårdcentralen. Idag varierar det stort mellan landsting och vårdcentraler, vilka som erbjuder behandling. Om fler unga fick tillgång till behandling skulle det kunna förebygga allvarligare psykisk ohälsa. Vi anser att det måste bli lättare för unga att söka och få hjälp i tid. Därför har Vänsterpartiet varit med och drivit igenom en satsning på ungas psykiska hälsa som bland annat gett ungdomsmottagningarna möjlighet att ha generösare öppettider.


Socialdemokraterba

Socialdemokraterna (S)

1. Vad vill ni göra för att minska den psykiska ohälsan bland unga? Hur ska ni göra för att nå dit?

Vi vill införa screening av barns och ungas psykiska hälsa i skolan, ge vård utan långa väntetider för barn och unga som mår dåligt, ge snabbt stöd via mobiltelefon och rätt stöd vid självmordstankar. Stressen i skolan måste också bekämpas. Elevhälsan måste byggas ut. Andra viktiga förslag handlar om att få bort otrygga anställningar och bekämpa bostadsbristen.

[adSpace]


Miljopartiet

Miljöpartiet (MP)

1. Vad vill ni göra för att minska den psykiska ohälsan bland unga? Hur ska ni göra för att nå dit?

Miljöpartiet vill bland annat att skolhälsovården ska fortsätta att utvecklas, förstärkas och bli mer likvärdig över hela landet. Den ska arbeta mer förebyggande mot psykisk ohälsa, genom att elever ges möjlighet till hälsokontroller med fokus på den psykiska hälsan. Vi tror att om ungdomar ges större möjlighet till att prata om sin psykiska hälsa skapar det också förutsättningar för avstigmatisering, vilket gör att man kan upptäcka ohälsan i ett tidigare skede. Vi tror också att det är avgörande för att fler snabbt ska kunna få hjälp att det finns en väg in i vården för de med psykisk ohälsa, till exempel genom att förstärka ungdomsmottagningarnas psykosociala kompetens och roll i att motverka psykisk ohälsa i ett tidigt skede.


 

 Centerpartiet

Centerpartiet (C)

1. Vad vill ni göra för att minska den psykiska ohälsan bland unga? Hur ska ni göra för att nå dit?

Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är idag oacceptabelt långa. Få landsting klarar av det nationella målet om att 90 procent av de barn och unga som söker vård ska få komma på sitt första besök inom 30 dagar. Centerpartiet vill satsa på kortare köer inom BUP, genom att ge pengar till de landsting som kan erbjuda hjälp i tid. Samtidigt vill vi göra det enklare att få hjälp i skolan genom elevhälsan. För att det ska bli möjligt kan det, utöver kuratorer, finnas studiepedagoger som exempelvis har beteendevetareutbildning. Dessa kan både stötta eleverna i deras studier och vara ett samtalsstöd.


66001202 bffe 4e81 ae64 08538b1be509

Liberalerna (L)

1. Vad vill ni göra för att minska den psykiska ohälsan bland unga? Hur ska ni göra för att nå dit?

Liberalerna vill att barn och unga som mår psykiskt dåligt ska få hjälp tidigt, och kunna vara trygga i att vården finns där också om behoven blir större. Det ska bli lättare att få hjälp med den psykiska hälsan på vårdcentralen, på ungdomsmottagningen och i barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Elevhälsan behöver få ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande med psykisk hälsa. I Stockholms läns landsting har vi fått igenom att alla högstadieelever ska få lära sig mer om hur man kan förebygga psykisk ohälsa, och vad man kan göra om man upptäcker att en kompis mår dåligt. Det vill vi sprida till resten av landet! Alla vårdcentraler ska kunna erbjuda hjälp med den psykiska hälsan. Då får BUP mer tid till dem som har de allra svåraste problemen.


KD STANDARD CMYK

Kristdemokraterna (KD)

1. Vad vill ni göra för att minska den psykiska ohälsan bland unga? Hur ska ni göra för att nå dit?

Kristdemokraterna anser att det är avgörande att barn får tid med sina föräldrar, tid för att anknyta och bygga upp trygghet. Därför krävs det en familjepolitik som skapar möjligheter för familjer att spendera mer tid tillsammans. Vi vill göra föräldraförsäkringen mycket mer flexibel under barnets första tre år. För att bättre fånga upp barn som mår dåligt vill vi ge landstingen/regionerna ett samlat uppdrag för hela barn- och ungdomshälsovården inklusive elevhälsan. Vi vill införa en elevhälsogaranti, korta köerna till BUP, stärka föräldrastödet och kartlägga orsakerna till den ökande psykiska ohälsan.


LÄS OCKSÅ:
Förstagångsväljare? Här är de tre viktigaste saker du måste veta
Tänka taktiskt i valet? Här är två sätt att maxa din röst


 5b7a816fdef37 5b7a816fdef7ehuvudlogotyp farg utantxt.png

Moderaterna (M)

1. Vad vill ni göra för att minska den psykiska ohälsan bland unga? Hur ska ni göra för att nå dit?

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Det är ett mycket allvarligt problem. Samtidigt tar det ofta lång tid för den som mår dåligt att få hjälp. Köerna till vården är långa, särskilt till barn- och ungdomspsykiatrin. Därför satsar vi 500 miljoner kronor per år för att korta vårdköerna. Vi tycker också det är viktigt att satsa på lugn och ro i skolan, så att alla elever kan känna sig trygga i klassrummet och fokusera på undervisningen. Vi vill även verka för mer idrott i skolan och för att stärka elevhälsans arbete med psykisk hälsa.


Sd

Sverigedemokraterna (SD)

1. Vad vill ni göra för att minska den psykiska ohälsan bland unga? Hur ska ni göra för att nå dit?

Det är oerhört viktigt att barn och unga fångas upp på ett tidigt stadium. BVC, förskola och skola är viktiga instanser som tidigt kan upptäcka signaler från unga som mår dåligt. Vi anser att väntetiden för barn och ungdomar med psykisk ohälsa ska vara maximalt 14 dagar innan de får hjälp. Sverigedemokraterna vill stärka barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. För att möta det ökade behovet behövs en utveckling och förstärkning av BUP, samt fler vårdplatser. Sverigedemokraterna vill öka anslagen till barn – och ungdomspsykiatrin. Vi vill även satsa på skolsköterskor, kuratorer och kringpersonal i skolorna och vi vill införa ett lugnare klassrumsklimat.


LÄS OCKSÅ: 5 sätt att förändra världen — få utlopp för din feministiska ilska!

Här kan du lyssna på politikpodden 800K!

I avsnittet pratar Veckorevyns Irena Pozar och humorprofilen Johanna Nordström om psykisk ohälsa med Centerpartiets partiledare Annie Lööf!


Följ Veckorevyn på instagram för inspiration, skratt, nyheter och tävlingar!

Screen shot 2018 08 29 at 15 56 49 5b86a67fdebad