in

Socialdemokraterna tror att deras feminism skrämt bort unga män – byter strategi för att locka fler väljare

socialdemokraterna
Bildkälla: "Aktuellt i politiken"

Unga väljare har visat sig vara mer skeptiska till politiken och har en pessimistisk framtidstro, enligt en ny rapport från Socialdemokraterna. Partiet ser särskilt ett minskat stöd från unga män, och skyller det på att partiet har fokuserat för mycket på feminism.

– Om vi inte gör något åt det får vi en ung generation arga killar i framtiden – och det vill vi inte ha, säger Amalia Rud Stenlöf (S). Mer

Socialdemokraterna får ett minskat stöd från unga väljare, främst killar. I en ny rapport har partiet därför försökt gå till botten med varför det finns ett bristande stöd och hur man ska locka unga väljare.

– De är vår framtid. Vi som parti kan inte vara nöjda med att vi inte når en hel ung generation och att en ung generation inte upplever att politiken finns till för dem eller att samhället inte blir bättre, säger riksdagsledamot Amalia Rud Stenlöf (S).

Kallar svenska skolan för ”tjejskolan” – där killar halkar efter

I rapporten går det att läsa att killar blir alltmer utestängda från ”tjejskolan”, får sämre betyg och halkar efter i samhället. Detta, tillsammans med svåra familjesituationer och bristande uppfostran, är riskfaktorer för att unga killar hamnar i kriminalitet, utanförskap och extremism.

Amalia Rud Stenlöf förklarar att begreppet “tjejskolan” i rapporten syftar till att tjejer har bättre förutsättningar i skolsystemet. Killar i grupp har inte lika bra språklig förmåga eller problemlösningsförmåga, vilket kan bero på bristande interaktion med förskollärare och föräldrar, eftersom svårigheterna syns redan i första klass. 

– Vi vill inte att färre tjejer ska klara skolan, men vi vill att fler killar ska klara skolan lika bra. Det kan man inte i dagens skolsystem som är en liberalistisk marknadsskola.

Samtidigt är det bevisat att flickor och kvinnor oftare upplever psykiska besvär än pojkar och män. Den mest utsatta gruppen är tonårsflickor och unga kvinnor, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

Andelen flickor mellan 10 och 17 år som vårdats för suicidförsök och andra självskador har ökat. 

– Det är förjävligt. Vi som samhälle behöver bli bättre på att få fler unga att må bättre och våga söka hjälp, samt bättre kontaktvägar till vården. Det spelar ingen roll om det är unga tjejer eller unga killar. 

Vad har ni gjort för unga tjejer, rent konkret? Flickor mår sämre och utsätts för mer våld, trots att vi pratat mer om jämställdhet. Har ni några exempel på vad som gjorts?

– Inget parti har gjort tillräckligt för unga tjejer. Socialdemokraterna har bland annat infört en samtyckeslagstiftning, drivit en feministisk utrikespolitik, grundat Jämställdhetsmyndigheten och infört att heltid ska vara norm, för att förbättra villkoren för arbetarkvinnor, säger Amalia Rud Stenlöf och fortsätter:

– Vi måste fortsätta kämpa för de feministiska kärnfrågorna – men de flesta är nog överens om att det inte är rimligt att prioritera genuspedagogik inne i klassrummet, när killarna som står utanför klassrummet bär skyddsväst. 

Kan arbetet mot att fokusera på unga killar leda till att unga tjejer glöms bort?

– Nej, det finns ingen motsättning där. Vi har sett att i skolor där killar får bättre studieresultat, så har inte resultaten bland tjejer sjunkit på något sätt. Killar som inte är på lektionerna, eller stör på lektionerna, är i stället ett störningsmoment för tjejer. Och vi får ett mer jämställt samhälle om vi kan få med båda grupperna.

S har glömt bort unga killar i sitt feministiska arbete

Att färre unga killar väljer att rösta på Socialdemokraterna kan bero på deras fokus på feminism, menar Amalia Rud Stenlöf. Samhällsanalysen visar att Socialdemokraterna inte tidigare har pratat om de problem som unga, framförallt killar, tycker är relevanta idag. 

– Med den feministiska analys som Socialdemokraterna har haft, så har man utifrån den inte sett unga killar och hur hårt de drabbas. Man har pratat väldigt mycket om tjejer och deras situation både i arbetslivet, i skolan och våld i nära relationer – allt sånt som vi fortfarande tycker är jätteviktigt. Men det har gjort att vi inte har pratat om hur hårt unga killar drabbas av samhällsutvecklingen som skett. 

Partiet kommer nu lägga fokus på skolans centrala del för att killar inte ska hamna i sårbara miljöer. 

– Om vi inte gör något åt det får vi en ung generation arga killar i framtiden – och det vill vi inte ha. 

Kan du ge exempel på hur killar drabbats hårdare av samhällsutvecklingen än vad tjejer har, förutom de sjunkande resultaten i skolan?

– Förutom skolresultaten så ser vi att killar är överrepresenterade som offer och förövare i skjutvapenvåldet, och de i större grad lider av odiagnostiserad psykisk ohälsa och begår självmord. Unga kvinnliga förebilder är mycket bättre på att prata om psykisk ohälsa än vad exempelvis Andrew Tate är. 

Amalia Rud Stenlöf betonar att det nya fokuset inte kommer innebära att Socialdemokraterna slutar vara feminister eller prata om kvinnors rättigheter. 

– Vi tror att man kan göra både och. Vi vill inte på något sätt vara mindre feministiska, men vi tror att den feministiska analys vi har gjort har missat killarna.